National Basketball Association Friday, January 14th 2022 @ 20:40 Finished
San Antonio Spurs 109 Game 114 Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs SPREAD 3.0 -110 AVG SPREAD W%: 49.33 ROI: -4.72
Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 Majorcovers W%: 48.96 ROI: -5.36 Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14 ASI W%: 49.46 ROI: -4.43
-110 -3.0 SPREAD Cleveland Cavaliers AVG SPREAD W%: 49.95 ROI: -3.69
Cam Owens W%: 49.27 ROI: -4.85 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44 Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19 Right Angle Sports W%: 49.27 ROI: -5.53 Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07 Alatex Themoneyline W%: 49.68 ROI: -4.43
San Antonio Spurs MONEY 135 AVG MONEY W%: 49.79 ROI: -3.36
Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36
Cleveland Cavaliers MONEY -155 AVG MONEY W%: 53.57 ROI: 2.25
StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 Straight Up Bet W%: 56.73 ROI: 6.96
OVER 220.0 -110 AVG OVER W%: 50.01 ROI: -3.46
Vegas Runner W%: 49.86 ROI: -3.85 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18 ASI W%: 49.46 ROI: -4.43
UNDER O 220.0 -110 AVG UNDER W%: 51.33 ROI: -0.78
Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24 StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19 Right Angle Sports W%: 49.27 ROI: -5.53 Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4 Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44 Robcat W%: 53.24 ROI: 6.89 Straight Up Bet W%: 56.73 ROI: 6.96


San Antonio Spurs 59 FirstHalf 64 Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs SPREAD 1.5 -115 AVG SPREAD W%: 50.8 ROI: -2.47
Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47
-105 -1.5 SPREAD Cleveland Cavaliers AVG SPREAD W%: 50.3 ROI: -2.5
DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5
San Antonio Spurs MONEY 115
Cleveland Cavaliers MONEY -135
OVER 113.0 -110 AVG OVER W%: 49.55 ROI: -4.46
Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 Alatex Themoneyline W%: 49.68 ROI: -4.43
UNDER O 113.0 -110 AVG UNDER W%: 50.13 ROI: -3.13
Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36


San Antonio Spurs 26 FirstQuarter 35 Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs SPREAD 1.0 -115 AVG SPREAD W%: 50.11 ROI: -3.52
Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7 Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5 Alatex Themoneyline W%: 49.68 ROI: -4.43
-108 -1.0 SPREAD Cleveland Cavaliers AVG SPREAD W%: 50.6 ROI: -2.44
Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44
San Antonio Spurs MONEY 110
Cleveland Cavaliers MONEY -134
OVER 56.5 -111 AVG OVER W%: 50.24 ROI: -2.94
Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94
UNDER O 56.5 -108


San Antonio Spurs 33 SecondQuarter 29 Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs SPREAD 0.5 -107 AVG SPREAD W%: 49.92 ROI: -3.38
StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 Red Suit W%: 49.44 ROI: -4.29
-117 -0.5 SPREAD Cleveland Cavaliers AVG SPREAD W%: 50 ROI: -3.61
Tampa Sports W%: 50.43 ROI: -2.81 Right Angle Sports W%: 49.27 ROI: -5.53 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5
San Antonio Spurs MONEY 106
Cleveland Cavaliers MONEY -130
OVER 56.0 -117 AVG OVER W%: 49.48 ROI: -4.17
Nate Martin W%: 49.53 ROI: -4.05 Red Suit W%: 49.44 ROI: -4.29
UNDER O 56.0 -107 AVG UNDER W%: 49.93 ROI: -3.18
Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5


San Antonio Spurs 27 ThirdQuarter 20 Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs SPREAD 1.0 -117 AVG SPREAD W%: 50.33 ROI: -2.93
WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06 Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17
-107 -1.0 SPREAD Cleveland Cavaliers AVG SPREAD W%: 49.27 ROI: -5.53
Right Angle Sports W%: 49.27 ROI: -5.53
San Antonio Spurs MONEY 118
Cleveland Cavaliers MONEY -142
OVER 53.5 -112 AVG OVER W%: 50.2 ROI: -3.06
Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06
UNDER O 53.5 -112 AVG UNDER W%: 49.76 ROI: -4.36
Right Angle Sports W%: 49.27 ROI: -5.53 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18


San Antonio Spurs 23 FourthQuarter 30 Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs SPREAD 0.5 -112 AVG SPREAD W%: 49.5 ROI: -5.03
Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03
-112 -0.5 SPREAD Cleveland Cavaliers AVG SPREAD W%: 50.14 ROI: -3.14
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48 Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4
San Antonio Spurs MONEY 101
Cleveland Cavaliers MONEY -125 AVG MONEY W%: 50.57 ROI: -3.05
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05
OVER 53.0 -112
UNDER O 53.0 -112 AVG UNDER W%: 50.57 ROI: -3.05
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05