Soccer Brazil Serie A Sunday, September 26th 2021 @ 17:15 Finished
Sport Club do Recife 0 Game 1 Fortaleza FC
Sport Club do Recife SPREAD 1.50 -465 AVG SPREAD W%: 47.96 ROI: 6.47
Vegas Coverage W%: 47.92 ROI: 6.48 Consensus Groupo W%: 48 ROI: 6.47
322 -1.50 SPREAD Fortaleza FC AVG SPREAD W%: 47.77 ROI: 3.98
Jo Berger W%: 46.4 ROI: 1.89 Ss Nn W%: 47.47 ROI: 4.64 Kk Gg W%: 47.46 ROI: 5.1 Indian Cowboy W%: 47.15 ROI: 4.71 Alan Matthews W%: 46.95 ROI: 4.13 Picks Sports River City W%: 52.02 ROI: 2.57
Sport Club do Recife MONEY 275 AVG MONEY W%: 47.28 ROI: 4.15
Skipy Breaze W%: 46.17 ROI: 2.09 Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 4.14 Sports Gambling Hotline W%: 48.16 ROI: 5.91 Jonathan Stone W%: 47.58 ROI: 4.48
Fortaleza FC MONEY 107 AVG MONEY W%: 47 ROI: 1.99
Yan Fillmore W%: 46.02 ROI: 0.88 Lenny Stevens W%: 46.94 ROI: 4.38 Kk Gg W%: 47.46 ROI: 5.1 Green Sheet W%: 47.6 ROI: -2.41
OVER 2.50 152 AVG OVER W%: 47.88 ROI: 6.21
Vegas Coverage W%: 47.92 ROI: 6.48 Norm Hitzges W%: 47.83 ROI: 5.94
UNDER O 2.50 -207 AVG UNDER W%: 47.33 ROI: 4.48
Spartan 381 W%: 47.27 ROI: 3.98 Ss Nn W%: 47.47 ROI: 4.64 NSA LEGEND W%: 47.45 ROI: 4.75 Lenny Stevens W%: 46.94 ROI: 4.38 Kk Gg W%: 47.46 ROI: 5.1 John Harrison W%: 47.42 ROI: 4.06
DRAWLINE 201 AVG DRAWLINE W%: 46.84 ROI: 3.94
Tony Stoffo W%: 46.32 ROI: 2.19 Smarty Analtyos W%: 47.37 ROI: 5.69


Sport Club do Recife 0 FirstHalf 1 Fortaleza FC
Sport Club do Recife SPREAD 0.50 -254
184 -0.50 SPREAD Fortaleza FC
Sport Club do Recife MONEY 368
Fortaleza FC MONEY 188
OVER 0.50 -187 AVG OVER W%: 47.28 ROI: 4.36
Anthony Dickson W%: 47.15 ROI: 4.65 John Harrison W%: 47.42 ROI: 4.06
UNDER O 0.50 139
DRAWLINE -110 AVG DRAWLINE W%: 47.91 ROI: 5.08
Root Trust W%: 47.91 ROI: 5.08