Soccer Major League Soccer Wednesday, July 21st 2021 @ 22:00 Finished
Real Salt Lake 2 Game 2 LA Galaxy
Real Salt Lake SPREAD -0.50 -107 AVG SPREAD W%: 47.02 ROI: 3.72
Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.05 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38
-112 0.50 SPREAD LA Galaxy AVG SPREAD W%: 48.24 ROI: 3.21
Brenda Katsaros W%: 46.69 ROI: 3.08 Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23 The Parlay King W%: 49.81 ROI: -3.85
Real Salt Lake MONEY -107
LA Galaxy MONEY 276 AVG MONEY W%: 49.35 ROI: -2.39
Brenda Katsaros W%: 46.69 ROI: 3.08 The Parlay King W%: 49.81 ROI: -3.85 Dave Essler W%: 49.27 ROI: -7.13 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
OVER 2.50 -152 AVG OVER W%: 47.65 ROI: 5.83
Kk Gg W%: 47.9 ROI: 6.32 Hitman W%: 47.4 ROI: 5.33
UNDER O 2.50 114 AVG UNDER W%: 48.33 ROI: 2.41
Brenda Katsaros W%: 46.69 ROI: 3.08 Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23 Ss Nn W%: 47.53 ROI: 4.99 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 MVPLocks W%: 47.13 ROI: 4.13 Gambler World W%: 49.44 ROI: -4.68 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
DRAWLINE 267 AVG DRAWLINE W%: 47.1 ROI: 4.29
Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.9 Lenny Stevens W%: 47.14 ROI: 4.88 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47


Real Salt Lake 2 FirstHalf 1 LA Galaxy
Real Salt Lake SPREAD -0.50 142 AVG SPREAD W%: 47.23 ROI: 3.97
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97
-191 0.50 SPREAD LA Galaxy AVG SPREAD W%: 47.73 ROI: 5.19
Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.19
Real Salt Lake MONEY 150 AVG MONEY W%: 47.23 ROI: 3.97
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97
LA Galaxy MONEY 312 AVG MONEY W%: 47.73 ROI: 5.19
Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.19
OVER 1.50 146
UNDER O 1.50 -197
DRAWLINE 135