NCAA College Basketball
Wednesday, November 30th 2022 22:00
Finished
65 Game 69
Saint Marys CA SPREAD -9.5 -107 AVG SPREAD W%: 68.32 ROI: 31.49
Power Sweep W%: 68.86 ROI: 33.64 Philly Godfather W%: 67.87 ROI: 30.5 Joseph D'Amico W%: 68.71 ROI: 31.72 Allen Eastman W%: 68.43 ROI: 31.13 Advantage Sports W%: 67.74 ROI: 30.46
New Mexico SPREAD 9.5
Saint Marys CA MONEY -487
AVG MONEY W%: 67.5 ROI: 29.37
Cajun Sports W%: 68.38 ROI: 30.55 Britney Deluca W%: 67.82 ROI: 30.31 Brett Atkins W%: 67.78 ROI: 30 Accu Picks W%: 66.04 ROI: 26.62
New Mexico MONEY 388
AVG MONEY W%: 69.33 ROI: 33.48
Prime Time Sports Advisors W%: 78.57 ROI: 50.96 PPP W%: 68.03 ROI: 31.11 Port Port Sports W%: 67.13 ROI: 29.27 Lenny Stevens W%: 67.46 ROI: 29.93 Johnny Guild W%: 67.87 ROI: 30.5 American Sports W%: 68.03 ROI: 31.21 A.D. (Trademarked Name) W%: 68.25 ROI: 31.41
OVER 137.5 -107
AVG OVER W%: 68.18 ROI: 31.03
Prediction Machine W%: 70.48 ROI: 34.27 Power Sweep W%: 68.86 ROI: 33.64 Philly Godfather W%: 67.87 ROI: 30.5 Johnny Goodtimes W%: 67.5 ROI: 30.23 Accu Picks W%: 66.04 ROI: 26.62 5 Star Sports W%: 68.32 ROI: 30.94
UNDER O 137.5 -112
AVG UNDER W%: 69.06 ROI: 32.78
Prime Time Sports Advisors W%: 78.57 ROI: 50.96 Port Port Sports W%: 67.13 ROI: 29.27 PHD Picks W%: 67.81 ROI: 30.16 Alan Boston W%: 68.49 ROI: 31.7 A.R. (Trademarked Name) W%: 67.42 ROI: 29.88 60 Percent Guaranteed W%: 67.9 ROI: 30.76 5 Lines W%: 68.01 ROI: 30.45 4 Seasons W%: 67.72 ROI: 30.32 34paytonplace W%: 68.47 ROI: 31.5

23 FirstHalf 27
Saint Marys CA SPREAD -5.5 -107
New Mexico SPREAD 5.5
Saint Marys CA MONEY -305
New Mexico MONEY 255
OVER 64.5 -105
UNDER O 64.5 -115

Top 20 NCAA College Basketball Ranking
35.67
34.92
32.63
31.15
30.95
Last Minute Events...