Kontinental Hockey League
Thursday, September 22nd 2022 09:00
Finished
3 Game 6
Red Star Kunlun SPREAD 2.0 -109 AVG SPREAD W%: 53.02 ROI: 12.64
JSM Sports W%: 49.25 ROI: 8.81 chalk city W%: 46.93 ROI: 3.81 BIG AL W%: 48.24 ROI: 5.54 Asian Executive W%: 46.96 ROI: 3.44 Jonathan Stone W%: 73.72 ROI: 41.59
SKA Saint Petersburg SPREAD -2.0
Red Star Kunlun MONEY 550
AVG MONEY W%: 51.99 ROI: 11.68
PlatinumPlaysWin W%: 48.9 ROI: 7.58 Keith Glantz W%: 47.94 ROI: 4.61 Boston Blackie W%: 46.82 ROI: 4.11 ASA W%: 47.57 ROI: 6.15 Art Aronson W%: 46.85 ROI: 5.55 allan desrosiers W%: 73.84 ROI: 42.09
SKA Saint Petersburg MONEY -286
AVG MONEY W%: 47.92 ROI: 5.39
Platinum Plays W%: 48.13 ROI: 5.07 Las Vegas Hilton Contest W%: 49.09 ROI: 7.4 Cash My Ticket W%: 47.78 ROI: 5.25 Bob Harvey W%: 49.31 ROI: 9.69 Blazer W%: 47.77 ROI: 4.99 Betting Line Moves W%: 46.58 ROI: 2.37 ASI W%: 46.75 ROI: 2.97
OVER 5.0 -107
AVG OVER W%: 47.91 ROI: 4.98
Players Bet W%: 48.4 ROI: 5.26 Keith Glantz W%: 47.94 ROI: 4.61 BONES BEST BET W%: 47.79 ROI: 4.64 BILLY JOE HERSHEY W%: 47.51 ROI: 5.39
UNDER O 5.0 -123
AVG UNDER W%: 50.97 ROI: 8.46
Platinum Plays Win W%: 48.43 ROI: 8.08 PittViper W%: 48.21 ROI: 7.72 Lem Banker W%: 46.7 ROI: 1.67 Legit Picks W%: 47.24 ROI: 5.13 Lee Sterling W%: 48.6 ROI: 6.6 Larry Ness W%: 48.69 ROI: 8.35 Jr Tips W%: 47.8 ROI: 6.45 bookiemonsters W%: 48.93 ROI: 6.86 Betting Line Moves W%: 46.58 ROI: 2.37 ASI W%: 46.75 ROI: 2.97 Andy Fanelli W%: 48.37 ROI: 5.98 Cajun Sports Wire W%: 73.36 ROI: 41.4 Pointwise Phone Service W%: 73.45 ROI: 40.64 Sports Winning Picks W%: 40.54 ROI: -25.76