National Basketball Association Wednesday, April 7th 2021 @ 20:10 Finished
Oklahoma City Thunder 102 Game 113 Charlotte Hornets
Oklahoma City Thunder SPREAD 5.5 -110 AVG SPREAD W%: 49.74 ROI: -4.57
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 Jane Gibson W%: 49.74 ROI: -4.47 WiseGuys Sportswire W%: 50.77 ROI: -2.45 Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85
-110 -5.5 SPREAD Charlotte Hornets AVG SPREAD W%: 49.94 ROI: -3.09
Scotty Steeler W%: 50.69 ROI: -2.76 Vegas Runner W%: 49.7 ROI: -4.41 Sports Authority W%: 50.26 ROI: -2.77 Rob Veno W%: 49.46 ROI: -4.42 M & M handicapping W%: 49.26 ROI: -5.12 Bryan Power W%: 48.6 ROI: -6.19 ATS Winners W%: 50.57 ROI: -2.86 Killer Sports Live W%: 50.95 ROI: 3.82
Oklahoma City Thunder MONEY 180 AVG MONEY W%: 49.8 ROI: -4.24
Chase Diamond W%: 49.8 ROI: -4.24
Charlotte Hornets MONEY -215 AVG MONEY W%: 50.03 ROI: -3.4
Scotty Steeler W%: 50.69 ROI: -2.76 Michigan Sports Network W%: 50.8 ROI: -1.7 Mark Roth W%: 50.03 ROI: -2.93 Bryan Power W%: 48.6 ROI: -6.19
OVER 213.5 -110 AVG OVER W%: 49.71 ROI: -4.61
Cam Owens W%: 49.49 ROI: -5.06 Jane Gibson W%: 49.74 ROI: -4.47 The Prez W%: 49.3 ROI: -5.25 Sports One W%: 50 ROI: -3.78 Pointspread Maven W%: 49.79 ROI: -4.84 Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28
UNDER O 213.5 -110 AVG UNDER W%: 50.51 ROI: -2.77
Vegas Runner W%: 49.7 ROI: -4.41 Right Angle Sports W%: 49.49 ROI: -5.8 NY Sports Exchange W%: 51.39 ROI: -1 Medellin Sports Picks W%: 48.98 ROI: -6.21 Mark Roth W%: 50.03 ROI: -2.93 Legit Picks W%: 49.61 ROI: -5.12 Brad Diamond W%: 50.67 ROI: -2.87 ATS Winners W%: 50.57 ROI: -2.86 Coaches Corner W%: 54.12 ROI: 6.29


Oklahoma City Thunder 51 FirstHalf 56 Charlotte Hornets
Oklahoma City Thunder SPREAD 2.5 -115
-105 -2.5 SPREAD Charlotte Hornets AVG SPREAD W%: 49.76 ROI: -4.38
Statfox W%: 50.1 ROI: -3.56 Medellin Sports Picks W%: 48.98 ROI: -6.21 Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85 Exodus to Black W%: 50.22 ROI: -2.9
Oklahoma City Thunder MONEY 143
Charlotte Hornets MONEY -163 AVG MONEY W%: 50.14 ROI: -3.2
Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2
OVER 109.5 -110 AVG OVER W%: 49.79 ROI: -4.22
The Hammer W%: 49.39 ROI: -5.26 DB Sports Consultants W%: 50.19 ROI: -3.17
UNDER O 109.5 -110 AVG UNDER W%: 50.22 ROI: -2.9
Exodus to Black W%: 50.22 ROI: -2.9


Oklahoma City Thunder 29 FirstQuarter 32 Charlotte Hornets
Oklahoma City Thunder SPREAD 1.5 -103
-118 -1.5 SPREAD Charlotte Hornets AVG SPREAD W%: 50.18 ROI: -3.41
Handicapping For Profit W%: 50.18 ROI: -3.41
Oklahoma City Thunder MONEY 135 AVG MONEY W%: 48.98 ROI: -6.21
Medellin Sports Picks W%: 48.98 ROI: -6.21
Charlotte Hornets MONEY -155
OVER 54.5 -115 AVG OVER W%: 49.92 ROI: -3.83
Nate Martin W%: 49.85 ROI: -3.88 Sports One W%: 50 ROI: -3.78
UNDER O 54.5 -105 AVG UNDER W%: 49.9 ROI: -4.26
Legit Picks W%: 49.61 ROI: -5.12 Handicapping For Profit W%: 50.18 ROI: -3.41


Oklahoma City Thunder 22 SecondQuarter 24 Charlotte Hornets
Oklahoma City Thunder SPREAD 1.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.18 ROI: -3.74
Winners Path W%: 50.43 ROI: -3.3 Vegas Sports Insiders W%: 50.1 ROI: -4.13 Sports One W%: 50 ROI: -3.78
-110 -1.0 SPREAD Charlotte Hornets AVG SPREAD W%: 49.86 ROI: -3.55
Tru-Line W%: 49.86 ROI: -3.55
Oklahoma City Thunder MONEY 0
Charlotte Hornets MONEY 0
OVER 54.0 -110 AVG OVER W%: 50.37 ROI: -3.28
Scotty Steeler W%: 50.69 ROI: -2.76 Winners Path W%: 50.43 ROI: -3.3 Sports One W%: 50 ROI: -3.78
UNDER O 54.0 -110 AVG UNDER W%: 49.97 ROI: -3.75
Vegas Runner W%: 49.7 ROI: -4.41 Savannah Sports W%: 50.24 ROI: -3.1


Oklahoma City Thunder 26 ThirdQuarter 29 Charlotte Hornets
Oklahoma City Thunder SPREAD 1.5 -110 AVG SPREAD W%: 50 ROI: -3.99
Vegas Sports Insiders W%: 50.1 ROI: -4.13 Vegas Runner W%: 49.7 ROI: -4.41 Trey Scott W%: 50.21 ROI: -3.44
-110 -1.5 SPREAD Charlotte Hornets AVG SPREAD W%: 50.01 ROI: -3.65
Nate Martin W%: 49.85 ROI: -3.88 Handicapping For Profit W%: 50.18 ROI: -3.41
Oklahoma City Thunder MONEY 0
Charlotte Hornets MONEY 0
OVER 52.0 -110 AVG OVER W%: 50.09 ROI: -3.6
Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99 Medellin Sports Picks W%: 48.98 ROI: -6.21
UNDER O 52.0 -110 AVG UNDER W%: 49.74 ROI: -4.33
The Prez W%: 49.3 ROI: -5.25 Handicapping For Profit W%: 50.18 ROI: -3.41


Oklahoma City Thunder 25 FourthQuarter 28 Charlotte Hornets
Oklahoma City Thunder SPREAD 1.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.27 ROI: -4.25
The Champ W%: 50.27 ROI: -4.25
-110 -1.0 SPREAD Charlotte Hornets AVG SPREAD W%: 50.44 ROI: -2.88
Tampa Sports W%: 50.64 ROI: -2.65 Savannah Sports W%: 50.24 ROI: -3.1
Oklahoma City Thunder MONEY 0
Charlotte Hornets MONEY 0
OVER 51.5 -110
UNDER O 51.5 -110 AVG UNDER W%: 50.44 ROI: -2.88
Tampa Sports W%: 50.64 ROI: -2.65 Savannah Sports W%: 50.24 ROI: -3.1