Soccer South Korean K-League Wednesday, July 21st 2021 @ 06:00 Postponed
Daegu Game Ulsan Hyundai
Daegu SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Ulsan Hyundai
Daegu MONEY 310 AVG MONEY W%: 47.09 ROI: 3.99
Tony Carlo W%: 46.45 ROI: 2.79 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.19
Ulsan Hyundai MONEY -118 AVG MONEY W%: 48.14 ROI: -0.9
Brenda Katsaros W%: 46.69 ROI: 3.08 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Dave Essler W%: 49.27 ROI: -7.13 Gambler World W%: 49.44 ROI: -4.68
OVER 2.50 -105 AVG OVER W%: 47.23 ROI: 4.31
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.05 North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09 MVPLocks W%: 47.13 ROI: 4.13
UNDER O 2.50 -115 AVG UNDER W%: 48.32 ROI: 2.98
The Champ Picks W%: 47.25 ROI: 4.7 Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57 Hitman W%: 47.4 ROI: 5.33 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
DRAWLINE 240 AVG DRAWLINE W%: 47.67 ROI: 5.62
Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.41 Ss Nn W%: 47.53 ROI: 4.99 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Gary Olshan W%: 47.54 ROI: 5.99


Daegu FirstHalf Ulsan Hyundai
Daegu SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Ulsan Hyundai
Daegu MONEY 300 AVG MONEY W%: 47.4 ROI: 5.33
Hitman W%: 47.4 ROI: 5.33
Ulsan Hyundai MONEY 161
OVER 1.00 -101
UNDER O 1.00 -119 AVG UNDER W%: 47.75 ROI: 5.14
Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.05
DRAWLINE 106 AVG DRAWLINE W%: 48.2 ROI: 6.28
Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28