Major League Baseball Thursday, June 17th 2021 @ 22:10 Finished
Seattle Mariners 6 Game 5 Tampa Bay Rays
Seattle Mariners SPREAD 1.5 -101 AVG SPREAD W%: 50.1 ROI: -2.59
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Vegas Runner W%: 49.66 ROI: -4.02 Wizard W%: 50.11 ROI: 3.56 Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 The Prez W%: 49.65 ROI: -3.89 Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97 Kevin Rogers W%: 50.76 ROI: -2.4 Brad Diamond W%: 50.19 ROI: -3.28 BigFella W%: 50.33 ROI: -2.99 ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18
-117 -1.5 SPREAD Tampa Bay Rays AVG SPREAD W%: 49.91 ROI: -3.6
Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Deano W%: 50.71 ROI: -2.45 Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Kristy Pennypac W%: 48.72 ROI: -5.73 Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.05 Wicked Good Wagers W%: 49.52 ROI: -3.66 Vegas Sports Insiders W%: 50.88 ROI: -2.13 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38 NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6 Handicapping For Profit W%: 50.05 ROI: -3 MLB Best Bets W%: 48.66 ROI: -4.2 Lou Panelli W%: 48.87 ROI: -7.36 MVP LOCK CLUB W%: 50.68 ROI: -1.91
Seattle Mariners MONEY 156 AVG MONEY W%: 49.63 ROI: -3.69
Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 MJP Sports W%: 49.82 ROI: -3.18 Jeff Alexander W%: 49.49 ROI: -4.49 Golden Dragon Sports W%: 50.28 ROI: -2.62 ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18 Dom The Dominators Picks W%: 48.54 ROI: -3.21 Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 M & M handicapping W%: 49.28 ROI: -4.78 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24
Tampa Bay Rays MONEY -171 AVG MONEY W%: 49.78 ROI: -3.48
Cam Owens W%: 49.53 ROI: -4.54 Wicked Good Wagers W%: 49.52 ROI: -3.66 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49 Sports Picks W%: 51.26 ROI: -1.37 Trace Adams W%: 49.8 ROI: -3.77 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.54 Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32 MLB Best Bets W%: 48.66 ROI: -4.2
OVER 8.5 103 AVG OVER W%: 50 ROI: -2.51
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 Christy Tanner W%: 49.46 ROI: -4.6 Sports Authority W%: 50.5 ROI: -1.87 Lance Locker W%: 50.21 ROI: -2.33 Golden Dragon Sports W%: 50.28 ROI: -2.62 Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67 Wizard W%: 50.11 ROI: 3.56 Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97 Golden Dragon Sports W%: 50.28 ROI: -2.62 ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24
UNDER O 8.5 -121 AVG UNDER W%: 49.67 ROI: -3.99
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.12 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13 Cam Owens W%: 49.53 ROI: -4.54 Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Tru-Line W%: 49.54 ROI: -3.59 The Sports Investor W%: 49.78 ROI: -3.86 NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24


Seattle Mariners 2 FirstFiveInnings 3 Tampa Bay Rays
Seattle Mariners SPREAD 0.5 -100 AVG SPREAD W%: 49.39 ROI: -4.62
Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 The Hammer W%: 49.53 ROI: -4.28 Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.06
-123 -0.5 SPREAD Tampa Bay Rays AVG SPREAD W%: 49.99 ROI: -3.52
Trace Adams W%: 49.8 ROI: -3.77 Brad Diamond W%: 50.19 ROI: -3.28
Seattle Mariners MONEY 152 AVG MONEY W%: 49.56 ROI: -4.24
Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24
Tampa Bay Rays MONEY -176 AVG MONEY W%: 49.8 ROI: -3.77
Trace Adams W%: 49.8 ROI: -3.77
OVER 4.5 -100 AVG OVER W%: 49.73 ROI: -3.93
Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 Tampa Sports W%: 50.51 ROI: -2.58 Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.06 Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.54 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24
UNDER O 4.5 -120 AVG UNDER W%: 49.7 ROI: -3.95
Trace Adams W%: 49.8 ROI: -3.77 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13


Seattle Mariners 0 FirstInning 0 Tampa Bay Rays
Seattle Mariners SPREAD 0.5 -350 AVG SPREAD W%: 50.48 ROI: -2.14
Pointwise Phones W%: 51.1 ROI: -0.68 Mike Lundin W%: 51.61 ROI: 0.13 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49 Red Suit W%: 49.22 ROI: -4.26 Kevin Rogers W%: 50.76 ROI: -2.4
245 -0.5 SPREAD Tampa Bay Rays AVG SPREAD W%: 49.14 ROI: -5.12
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.12
Seattle Mariners MONEY 105 AVG MONEY W%: 49.89 ROI: -3.25
Handicapping For Profit W%: 50.05 ROI: -3 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49
Tampa Bay Rays MONEY -135 AVG MONEY W%: 49.01 ROI: -5.52
Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Kristy Pennypac W%: 48.72 ROI: -5.73
OVER 1.5 225 AVG OVER W%: 50.02 ROI: -3.86
Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Kevin Rogers W%: 50.76 ROI: -2.4
UNDER O 1.5 -310 AVG UNDER W%: 50.55 ROI: -2.18
ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18