National Basketball Association Tuesday, May 4th 2021 @ 20:10 Finished
Oklahoma City Thunder 99 Game 103 Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder SPREAD 5.5 -110 AVG SPREAD W%: 49.92 ROI: -3.93
Vegas Runner W%: 49.89 ROI: -4.08 M & M handicapping W%: 49.06 ROI: -5.46 Mike Handzelek W%: 50.8 ROI: -2.25
-110 -5.5 SPREAD Sacramento Kings AVG SPREAD W%: 49.66 ROI: -4.22
Kristy Pennypac W%: 48.5 ROI: -6.66 Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -3.4 Red Suit W%: 49.26 ROI: -4.74 MJP Sports W%: 49.85 ROI: -3.56 Lance Locker W%: 50.06 ROI: -2.91 Goldsheet W%: 49.78 ROI: -4.04
Oklahoma City Thunder MONEY 177 AVG MONEY W%: 49.8 ROI: -4.12
The Sports Investor W%: 49.68 ROI: -4.38 Medellin Sports Picks W%: 49.36 ROI: -5.38 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.49 Al DeMarco W%: 49.87 ROI: -4.21
Sacramento Kings MONEY -210 AVG MONEY W%: 49.54 ROI: -4.48
Jane Gibson W%: 49.78 ROI: -4.24 Kristy Pennypac W%: 48.5 ROI: -6.66 Sports Winning Picks W%: 49.77 ROI: -4.06 Chase Diamond W%: 49.96 ROI: -3.65 Gambler World W%: 49.68 ROI: -3.79
OVER 227.0 -110 AVG OVER W%: 49.77 ROI: -4.18
Dylan Mile W%: 48.94 ROI: -5.98 WiseGuys Sportswire W%: 50.74 ROI: -2.32 Wicked Good Wagers W%: 48.98 ROI: -5.09 Vegas Runner W%: 49.89 ROI: -4.08 Christy Tanner W%: 49.33 ROI: -5.25 Pointspread Maven W%: 49.64 ROI: -4.9 Michigan Sports Network W%: 50.64 ROI: -2.07 Mark Roth W%: 49.86 ROI: -3.1 Golden Dragon Sports W%: 50.15 ROI: -3.44 Cowtown Sports W%: 49.36 ROI: -5.4 Bankroll Sports W%: 49.94 ROI: -4.31
UNDER O 227.0 -110 AVG UNDER W%: 49.85 ROI: -4.06
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -3.4 Swami Group W%: 49.42 ROI: -4.77 Lance Locker W%: 50.06 ROI: -2.91 Denver Money W%: 50.2 ROI: -3.78 ASI W%: 49.07 ROI: -5.45


Oklahoma City Thunder 46 FirstHalf 56 Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder SPREAD 2.5 -110
-110 -2.5 SPREAD Sacramento Kings AVG SPREAD W%: 49.52 ROI: -4.25
Stu Feiner W%: 50.09 ROI: -2.98 MJP Sports W%: 49.85 ROI: -3.56 Majorcovers W%: 48.62 ROI: -6.22
Oklahoma City Thunder MONEY 144 AVG MONEY W%: 50.64 ROI: -2.88
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -3.4 Tampa Sports W%: 50.78 ROI: -2.36
Sacramento Kings MONEY -165
OVER 116.0 -110 AVG OVER W%: 50.32 ROI: -3.28
Tampa Sports W%: 50.78 ROI: -2.36 Al DeMarco W%: 49.87 ROI: -4.21
UNDER O 116.0 -110 AVG UNDER W%: 49.49 ROI: -4.89
Alatex Themoneyline W%: 49.49 ROI: -4.89


Oklahoma City Thunder 20 FirstQuarter 25 Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder SPREAD 1.5 -114
-110 -1.5 SPREAD Sacramento Kings AVG SPREAD W%: 49.51 ROI: -4.67
Nate Martin W%: 49.63 ROI: -4.17 Swami Group W%: 49.42 ROI: -4.77 Majorcovers W%: 48.62 ROI: -6.22 Kevin Rogers W%: 50.38 ROI: -3.53
Oklahoma City Thunder MONEY 129 AVG MONEY W%: 50.27 ROI: -2.71
Exodus to Black W%: 50.27 ROI: -2.71
Sacramento Kings MONEY -149 AVG MONEY W%: 49.96 ROI: -3.65
Chase Diamond W%: 49.96 ROI: -3.65
OVER 58.5 -102 AVG OVER W%: 50.27 ROI: -2.71
Exodus to Black W%: 50.27 ROI: -2.71
UNDER O 58.5 -119 AVG UNDER W%: 49.78 ROI: -3.59
Swami Group W%: 49.42 ROI: -4.77 Mark Roth W%: 49.86 ROI: -3.1 Lance Locker W%: 50.06 ROI: -2.91


Oklahoma City Thunder 26 SecondQuarter 31 Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder SPREAD 1.0 -110 AVG SPREAD W%: 49.59 ROI: -4.65
Nate Martin W%: 49.63 ROI: -4.17 Swami Group W%: 49.42 ROI: -4.77 Right Angle Sports W%: 49.71 ROI: -5.02
-110 -1.0 SPREAD Sacramento Kings AVG SPREAD W%: 49.2 ROI: -5.87
Taylor Sewelmayers W%: 49.2 ROI: -5.87
Oklahoma City Thunder MONEY 105
Sacramento Kings MONEY -125 AVG MONEY W%: 49.78 ROI: -4.24
Jane Gibson W%: 49.78 ROI: -4.24
OVER 57.5 -110 AVG OVER W%: 50.11 ROI: -3.56
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -3.4 Tru-Line W%: 49.71 ROI: -3.71
UNDER O 57.5 -110 AVG UNDER W%: 49.49 ROI: -5.05
Jane Gibson W%: 49.78 ROI: -4.24 Taylor Sewelmayers W%: 49.2 ROI: -5.87


Oklahoma City Thunder 23 ThirdQuarter 25 Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder SPREAD 1.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.21 ROI: -3.67
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -3.4 Christy Tanner W%: 49.33 ROI: -5.25 Tampa Sports W%: 50.78 ROI: -2.36
-110 -1.5 SPREAD Sacramento Kings AVG SPREAD W%: 50.13 ROI: -3.64
Dave Luang W%: 49.22 ROI: -5.75 Nick Pellegrino W%: 50.36 ROI: -2.91 Mike Handzelek W%: 50.8 ROI: -2.25
Oklahoma City Thunder MONEY 120
Sacramento Kings MONEY -140 AVG MONEY W%: 49.83 ROI: -4.14
Scotty Oriley W%: 49.95 ROI: -3.36 Dave Luang W%: 49.22 ROI: -5.75 BigFella W%: 50.33 ROI: -3.3
OVER 56.0 -110 AVG OVER W%: 50.51 ROI: -3.4
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -3.4
UNDER O 56.0 -110 AVG UNDER W%: 49.96 ROI: -4
Dave Luang W%: 49.22 ROI: -5.75 Sports One W%: 49.85 ROI: -4 Mike Handzelek W%: 50.8 ROI: -2.25


Oklahoma City Thunder 30 FourthQuarter 22 Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder SPREAD 1.0 -105 AVG SPREAD W%: 50.36 ROI: -2.91
Nick Pellegrino W%: 50.36 ROI: -2.91
-115 -1.0 SPREAD Sacramento Kings AVG SPREAD W%: 49.36 ROI: -5.4
Cowtown Sports W%: 49.36 ROI: -5.4
Oklahoma City Thunder MONEY 108
Sacramento Kings MONEY -128 AVG MONEY W%: 49.95 ROI: -3.36
Scotty Oriley W%: 49.95 ROI: -3.36
OVER 55.0 -115
UNDER O 55.0 -105 AVG UNDER W%: 49.95 ROI: -3.36
Scotty Oriley W%: 49.95 ROI: -3.36