Major League Baseball Wednesday, April 7th 2021 @ 14:20 Finished
Chicago Cubs 2 Game 4 Milwaukee Brewers
Chicago Cubs SPREAD -1.5 180 AVG SPREAD W%: 49.9 ROI: -4.72
Kristy Pennypac W%: 48.59 ROI: -6.54 Stu Feiner W%: 50.22 ROI: -2.76 Michigan Sports Network W%: 50.8 ROI: -1.7 M & M handicapping W%: 49.26 ROI: -5.12 Lance Locker W%: 50.2 ROI: -2.9 Cowtown Sports W%: 49.34 ROI: -5.57 Al DeMarco W%: 49.82 ROI: -4.27 Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28 Ben lee W%: 50.45 ROI: -6.7 Mr. A W%: 50.4 ROI: -7.39
-210 1.5 SPREAD Milwaukee Brewers AVG SPREAD W%: 49.55 ROI: -4.24
Taylor Sewelmayers W%: 49.06 ROI: -6.2 Vegas Runner W%: 49.7 ROI: -4.41 Trace Adams W%: 49.58 ROI: -4.72 Medellin Sports Picks W%: 48.98 ROI: -6.21 Majorcovers W%: 48.51 ROI: -6.35 BigFella W%: 50.56 ROI: -2.96 ASI W%: 48.91 ROI: -5.99 Las Vegas Sports Advisors W%: 51.08 ROI: 2.88
Chicago Cubs MONEY -106 AVG MONEY W%: 50.24 ROI: -4.27
Cam Owens W%: 49.49 ROI: -5.06 Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2 Mike Handzelek W%: 50.89 ROI: -2.14 Ben lee W%: 50.45 ROI: -6.7
Milwaukee Brewers MONEY -106 AVG MONEY W%: 49.16 ROI: -5.73
Dylan Mile W%: 48.71 ROI: -6.74 Medellin Sports Picks W%: 48.98 ROI: -6.21 Chase Diamond W%: 49.8 ROI: -4.24
OVER 9.0 -105 AVG OVER W%: 50.04 ROI: -3.91
Cam Owens W%: 49.49 ROI: -5.06 Jane Gibson W%: 49.74 ROI: -4.47 Trey Scott W%: 50.21 ROI: -3.44 The Prez W%: 49.3 ROI: -5.25 Statfox W%: 50.1 ROI: -3.56 Sports One W%: 50 ROI: -3.78 Goldsheet W%: 49.64 ROI: -4.42 Brad Diamond W%: 50.67 ROI: -2.87 Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28 Ben lee W%: 50.45 ROI: -6.7 Hot Chick Picks W%: 50.92 ROI: 0.81
UNDER O 9.0 -115 AVG UNDER W%: 49.47 ROI: -1.74
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 Taylor Sewelmayers W%: 49.06 ROI: -6.2 Exodus to Black W%: 50.22 ROI: -2.9 ATS Winners W%: 50.57 ROI: -2.86 Las Vegas Sports Advisors W%: 51.08 ROI: 2.88 Gary Olshan W%: 47.15 ROI: 5.15


Chicago Cubs 0 FirstFiveInnings 0 Milwaukee Brewers
Chicago Cubs SPREAD -0.5 115 AVG SPREAD W%: 50.1 ROI: -3.97
Jane Gibson W%: 49.74 ROI: -4.47 Tommy Gunn W%: 50.45 ROI: -3.47
-135 0.5 SPREAD Milwaukee Brewers AVG SPREAD W%: 49.6 ROI: -4.65
The Sports Investor W%: 49.9 ROI: -4.05 The Prez W%: 49.3 ROI: -5.25
Chicago Cubs MONEY -117 AVG MONEY W%: 50.09 ROI: -3.88
Jane Gibson W%: 49.74 ROI: -4.47 Winners Path W%: 50.43 ROI: -3.3
Milwaukee Brewers MONEY -103 AVG MONEY W%: 49.32 ROI: -4.54
Red Suit W%: 49.32 ROI: -4.54
OVER 5.0 -100 AVG OVER W%: 50.09 ROI: -3.88
Jane Gibson W%: 49.74 ROI: -4.47 Winners Path W%: 50.43 ROI: -3.3
UNDER O 5.0 -120 AVG UNDER W%: 49.32 ROI: -4.54
Red Suit W%: 49.32 ROI: -4.54


Chicago Cubs 0 FirstInning 0 Milwaukee Brewers
Chicago Cubs SPREAD -0.5 240 AVG SPREAD W%: 50.21 ROI: -3.44
Trey Scott W%: 50.21 ROI: -3.44
-340 0.5 SPREAD Milwaukee Brewers AVG SPREAD W%: 50.14 ROI: -3.2
Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2
Chicago Cubs MONEY -125 AVG MONEY W%: 48.91 ROI: -5.99
ASI W%: 48.91 ROI: -5.99
Milwaukee Brewers MONEY -105 AVG MONEY W%: 50.35 ROI: -3.03
Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2 ATS Winners W%: 50.57 ROI: -2.86
OVER 1.5 190 AVG OVER W%: 48.6 ROI: -6.19
Bryan Power W%: 48.6 ROI: -6.19
UNDER O 1.5 -260 AVG UNDER W%: 49.92 ROI: -3.96
Kristy Pennypac W%: 48.59 ROI: -6.54 Vegas Runner W%: 49.7 ROI: -4.41 Swami Group W%: 49.34 ROI: -5 NY Sports Exchange W%: 51.39 ROI: -1 ATS Winners W%: 50.57 ROI: -2.86