Major League Baseball
Thursday, September 22nd 2022 15:10
Finished
0 Game 3
Colorado Rockies SPREAD 1.5 -144 AVG SPREAD W%: 73.62 ROI: 42.2
Jonathan Stone W%: 73.71 ROI: 41.57 Cal Sports W%: 73.38 ROI: 42.83 C.J. (Trademarked Name) W%: 73.38 ROI: 41.86 34paytonplace W%: 74.02 ROI: 42.55
San Francisco Giants SPREAD -1.5
Colorado Rockies MONEY 105
AVG MONEY W%: 73.98 ROI: 42.46
Pointwise Phone Service W%: 73.45 ROI: 40.64 Pick city W%: 73.41 ROI: 41.33 Joseph D'Amico W%: 75.22 ROI: 44.43 Bruce Marshall W%: 74.01 ROI: 43.83 allan desrosiers W%: 73.83 ROI: 42.08
San Francisco Giants MONEY -115
AVG MONEY W%: 73.89 ROI: 42.32
Power Sweep W%: 74.51 ROI: 45.16 Power Plays W%: 74.08 ROI: 42.51 Pointwise Phones W%: 73.13 ROI: 41.81 Cappers Access W%: 73.22 ROI: 39.26 ATS Winners W%: 74.64 ROI: 44.2 Allen Eastman W%: 74.34 ROI: 42.79 Alex Smart W%: 74.21 ROI: 42.96 Accu Picks W%: 70.76 ROI: 35.74 A.D. (Trademarked Name) W%: 73.93 ROI: 42.84 #1 Sports W%: 76.06 ROI: 45.93
OVER 11.0 -110
AVG OVER W%: 73.68 ROI: 41.64
Pointwise Phone Service W%: 73.45 ROI: 40.64 Pick city W%: 73.41 ROI: 41.33 Jonathan Stone W%: 73.71 ROI: 41.57 Cajun Sports Wire W%: 73.35 ROI: 41.39 Cajun Sports W%: 74.28 ROI: 42.37 Bryan Leonard W%: 73.66 ROI: 41.02 ATSwins Lockclub W%: 73.53 ROI: 42.29 34paytonplace W%: 74.02 ROI: 42.55
UNDER O 11.0 -110
AVG UNDER W%: 72.72 ROI: 41.06
Prime Time Sports Advisors W%: 88.82 ROI: 71.1 Power Play Wins W%: 73.91 ROI: 41.38 Pointwise Phones W%: 73.13 ROI: 41.81 Line Beaters W%: 73.17 ROI: 40.39 Lenny Stevens W%: 73.74 ROI: 42.49 Johnny Detroit W%: 73.17 ROI: 41.12 ATS Winners W%: 74.64 ROI: 44.2 Ats insiders club W%: 74.49 ROI: 43.08 ATS Financial W%: 73.85 ROI: 42.75 All Sport Capper W%: 73.69 ROI: 40.69 Alex Smart W%: 74.21 ROI: 42.96 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 74.16 ROI: 42.58 East Coast Clipper W%: 60 ROI: 27.01 North Coast Power Sweep W%: 57.14 ROI: 13.24

0 FirstFiveInnings 1
Colorado Rockies SPREAD 0.5 -135
San Francisco Giants SPREAD -0.5
Colorado Rockies MONEY -102
San Francisco Giants MONEY -119
OVER 6.0 -110
UNDER O 6.0 -110

0 FirstInning 1
Colorado Rockies SPREAD -0.5 205
San Francisco Giants SPREAD 0.5
Colorado Rockies MONEY 0
San Francisco Giants MONEY 0
OVER 1.5 140
UNDER O 1.5 -185