Kontinental Hockey League
Friday, September 23rd 2022 12:00
Finished
4 Game 2
Torpedo Nizhny Novgorod SPREAD 0.5 -119 AVG SPREAD W%: 48.01 ROI: 6.37
Playbook W%: 46.04 ROI: 1.76 Legit Picks W%: 47.18 ROI: 4.97 Keith Glantz W%: 47.95 ROI: 4.57 Brandon Lee W%: 48.53 ROI: 9.14 Brandon Lang W%: 48.52 ROI: 6.84 BPO Sports W%: 48.84 ROI: 6.6 Bill Hilton - Gameday W%: 49.01 ROI: 10.73
Avangard Omsk SPREAD -0.5
Torpedo Nizhny Novgorod MONEY 196
AVG MONEY W%: 48.33 ROI: 6.59
Playbook W%: 46.04 ROI: 1.76 Platinum Plays W%: 48.07 ROI: 4.91 Lenny Del Genio W%: 47.51 ROI: 4.3 BRAD WILTON W%: 48.62 ROI: 7.82 Bones W%: 48.11 ROI: 6.14 Bill Bailey W%: 51.64 ROI: 14.59
Avangard Omsk MONEY 111
AVG MONEY W%: 46.7 ROI: 0.89
Platinum W%: 46.99 ROI: 4.11 Brent Crow W%: 48.04 ROI: 6.28 Blazer W%: 47.71 ROI: 4.83 Billy Coleman W%: 47.8 ROI: 7.15 Apache W%: 48.57 ROI: 7.52 The Hoops Guru W%: 41.07 ROI: -24.52
OVER 5.5 -102
AVG OVER W%: 49.27 ROI: 7.35
Players Choice W%: 48.21 ROI: 6.16 Legit Picks W%: 47.18 ROI: 4.97 Las Vegas Pipeline W%: 49.04 ROI: 9.52 Kelso Sturgeon W%: 48.01 ROI: 4.12 Keith Glantz W%: 47.95 ROI: 4.57 BILLY JOE HERSHEY W%: 47.63 ROI: 5.59 Bill Bailey W%: 51.64 ROI: 14.59 Big Punk W%: 47.68 ROI: 5.42 LT LOCKS W%: 56.1 ROI: 11.24
UNDER O 5.5 -128
AVG UNDER W%: 46.36 ROI: -1.59
PlatinumPlaysWin W%: 48.85 ROI: 7.43 Just Cover Baby W%: 48.39 ROI: 7.2 Charlotte Sports W%: 48.95 ROI: 8.32 Cappers Advantage W%: 47.82 ROI: 5.89 bookiemonsters W%: 48.88 ROI: 6.69 Bob Harvey W%: 49.33 ROI: 9.65 Blazer W%: 47.71 ROI: 4.83 Billy Coleman W%: 47.8 ROI: 7.15 BIG AL W%: 48.14 ROI: 5.27 MTI W%: 38.46 ROI: -31.85 The Hoops Guru W%: 41.07 ROI: -24.52 Nick Bogdanovich W%: 40.91 ROI: -25.18