Major League Baseball Tuesday, May 4th 2021 @ 19:40 Finished
Minnesota Twins 3 Game 6 Texas Rangers
Minnesota Twins SPREAD -1.5 118 AVG SPREAD W%: 49.6 ROI: -4.25
Kristy Pennypac W%: 48.5 ROI: -6.66 Wicked Good Wagers W%: 48.98 ROI: -5.09 Red Suit W%: 49.26 ROI: -4.74 Mike Lundin W%: 51.36 ROI: -0.81 M & M handicapping W%: 49.06 ROI: -5.46 Jimmy Boyd W%: 49.98 ROI: -3.15 Exodus to Black W%: 50.27 ROI: -2.71 Cowtown Sports W%: 49.36 ROI: -5.4
-135 1.5 SPREAD Texas Rangers AVG SPREAD W%: 49.66 ROI: -4.4
Cam Owens W%: 49.45 ROI: -5.16 Scotty Oriley W%: 49.95 ROI: -3.36 The Sports Investor W%: 49.68 ROI: -4.38 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.86 Denver Money W%: 50.2 ROI: -3.78 ASI W%: 49.07 ROI: -5.45 Al DeMarco W%: 49.87 ROI: -4.21 Gametimesports W%: 49.17 ROI: -5.03
Minnesota Twins MONEY -158 AVG MONEY W%: 49.65 ROI: -4.84
Legit Picks W%: 49.65 ROI: -4.84
Texas Rangers MONEY 143 AVG MONEY W%: 50.12 ROI: -3.77
Christy Tanner W%: 49.33 ROI: -5.25 Sports Picks W%: 51.04 ROI: -2.36 NY Sports Exchange W%: 51.38 ROI: -0.98 Medellin Sports Picks W%: 49.36 ROI: -5.38 Alatex Themoneyline W%: 49.49 ROI: -4.89
OVER 8.5 -102 AVG OVER W%: 50.02 ROI: -3.95
The Champ W%: 50.42 ROI: -3.73 Exodus to Black W%: 50.27 ROI: -2.71 Cowtown Sports W%: 49.36 ROI: -5.4
UNDER O 8.5 -116 AVG UNDER W%: 50.37 ROI: -1.98
Scotty Oriley W%: 49.95 ROI: -3.36 Trace Adams W%: 49.5 ROI: -4.75 Tommy Gunn W%: 50.25 ROI: -3.74 Rob Veno W%: 49.65 ROI: -3.81 NY Sports Exchange W%: 51.38 ROI: -0.98 Medellin Sports Picks W%: 49.36 ROI: -5.38 Brad Diamond W%: 50.47 ROI: -3.18 The Unfair Advantage W%: 53.94 ROI: 7.41 Gametimesports W%: 49.17 ROI: -5.03 Wizard W%: 50 ROI: 2.98


Minnesota Twins 3 FirstFiveInnings 1 Texas Rangers
Minnesota Twins SPREAD -0.5 -116 AVG SPREAD W%: 49.06 ROI: -5.74
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.24 Christy Tanner W%: 49.33 ROI: -5.25
-106 0.5 SPREAD Texas Rangers AVG SPREAD W%: 49.59 ROI: -4.44
Cam Owens W%: 49.45 ROI: -5.16 Michigan Sports Network W%: 50.64 ROI: -2.07 Bryan Power W%: 48.68 ROI: -6.1
Minnesota Twins MONEY -156 AVG MONEY W%: 49.22 ROI: -5.14
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.24 Wicked Good Wagers W%: 48.98 ROI: -5.09 Vegas Runner W%: 49.89 ROI: -4.08
Texas Rangers MONEY 134 AVG MONEY W%: 50.64 ROI: -2.07
Michigan Sports Network W%: 50.64 ROI: -2.07
OVER 4.5 -103 AVG OVER W%: 49.33 ROI: -5.25
Christy Tanner W%: 49.33 ROI: -5.25
UNDER O 4.5 -120 AVG UNDER W%: 49.45 ROI: -5.16
Cam Owens W%: 49.45 ROI: -5.16


Minnesota Twins 2 FirstInning 1 Texas Rangers
Minnesota Twins SPREAD -0.5 240
-340 0.5 SPREAD Texas Rangers
Minnesota Twins MONEY -150 AVG MONEY W%: 49.22 ROI: -5.42
Cowtown Sports W%: 49.36 ROI: -5.4 ASI W%: 49.07 ROI: -5.45
Texas Rangers MONEY 115 AVG MONEY W%: 49.22 ROI: -5.75
Dave Luang W%: 49.22 ROI: -5.75
OVER 1.5 240 AVG OVER W%: 48.84 ROI: -5.83
Majorcovers W%: 48.62 ROI: -6.22 ASI W%: 49.07 ROI: -5.45
UNDER O 1.5 -340 AVG UNDER W%: 49.89 ROI: -3.86
Statfox W%: 49.89 ROI: -3.86