Soccer Major League Soccer Sunday, September 26th 2021 @ 21:30 Finished
Austin FC 2 Game 0 LA Galaxy
Austin FC SPREAD 1.50 -446 AVG SPREAD W%: 47.06 ROI: 4.17
Angi Benedetta W%: 45.86 ROI: 1.37 Rob Vincily W%: 48.21 ROI: 6.47 North Big Dogs W%: 46.85 ROI: 3.75 Jonathan Stone W%: 47.58 ROI: 4.48 Alan Matthews W%: 46.95 ROI: 4.13
311 -1.50 SPREAD LA Galaxy AVG SPREAD W%: 47.95 ROI: 6.22
Anthony Dickson W%: 47.15 ROI: 4.65 Seabass W%: 48.74 ROI: 7.78
Austin FC MONEY 176 AVG MONEY W%: 46.93 ROI: 3.92
Angi Benedetta W%: 45.86 ROI: 1.37 Consensus Groupo W%: 48 ROI: 6.47
LA Galaxy MONEY 132 AVG MONEY W%: 47.91 ROI: 5.08
Root Trust W%: 47.91 ROI: 5.08
OVER 3.50 102 AVG OVER W%: 47.3 ROI: 2.87
Angi Benedetta W%: 45.86 ROI: 1.37 Brenda Katsaros W%: 46.74 ROI: 3.13 Mean Green Profit Machine W%: 47.03 ROI: 3.57 LPW Sports Forecast W%: 47.88 ROI: 7.47 Jonathan Stone W%: 47.58 ROI: 4.48 Inside Corner W%: 46.39 ROI: 2.83 Alan Matthews W%: 46.95 ROI: 4.13 Harry Bondi W%: 50 ROI: -3.98
UNDER O 3.50 -126 AVG UNDER W%: 47.59 ROI: 5.74
Anthony Dickson W%: 47.15 ROI: 4.65 Smarty Analtyos W%: 47.37 ROI: 5.69 Rizzo DiceUp W%: 48.26 ROI: 6.87
DRAWLINE 282 AVG DRAWLINE W%: 46.86 ROI: 3.34
Yan Fillmore W%: 46.02 ROI: 0.88 Shotgun Morane W%: 45.73 ROI: 1.14 Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 4.14 John Harrison W%: 47.42 ROI: 4.06 Gary Olshan W%: 47.58 ROI: 5.88 Double Dragon King W%: 47.16 ROI: 3.92


Austin FC 0 FirstHalf 0 LA Galaxy
Austin FC SPREAD 0.00 105
-125 0.00 SPREAD LA Galaxy
Austin FC MONEY 220
LA Galaxy MONEY 180 AVG MONEY W%: 46.94 ROI: 4.38
Lenny Stevens W%: 46.94 ROI: 4.38
OVER 1.50 107
UNDER O 1.50 -134 AVG UNDER W%: 47.03 ROI: 3.57
Mean Green Profit Machine W%: 47.03 ROI: 3.57
DRAWLINE 149