National Hockey League Friday, January 14th 2022 @ 20:05 Finished
Minnesota Wild 7 Game 3 Anaheim Ducks
Minnesota Wild SPREAD -1.5 135 AVG SPREAD W%: 50.33 ROI: -2.91
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4 NY Sports Exchange W%: 50.62 ROI: -1.99 Majorcovers W%: 48.96 ROI: -5.36 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75
-156 1.5 SPREAD Anaheim Ducks AVG SPREAD W%: 50.33 ROI: -0.16
Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08 Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.84 Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49 Spread Proof W%: 53.25 ROI: 5.21 Hitman W%: 47.33 ROI: 4.8 New York Wise Guys W%: 51.82 ROI: 2.67
Minnesota Wild MONEY -175 AVG MONEY W%: 50.04 ROI: -3.37
The Prez W%: 49.99 ROI: -3.44 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06
Anaheim Ducks MONEY 158 AVG MONEY W%: 50.18 ROI: -3.14
The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01 The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35 BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38
OVER 5.5 -125 AVG OVER W%: 50.92 ROI: -1.42
Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 The Prez W%: 49.99 ROI: -3.44 Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 NY Sports Exchange W%: 50.62 ROI: -1.99 Majorcovers W%: 48.96 ROI: -5.36 Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75 Private Players of Pittsburgh W%: 57.43 ROI: 13.76
UNDER O 5.5 105 AVG UNDER W%: 50.02 ROI: -3.57
The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03 Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.84 BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38


Minnesota Wild 3 FirstPeriod 1 Anaheim Ducks
Minnesota Wild SPREAD -0.5 146 AVG SPREAD W%: 49.69 ROI: -3.91
Nate Martin W%: 49.53 ROI: -4.05 Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15
-170 0.5 SPREAD Anaheim Ducks AVG SPREAD W%: 49.44 ROI: -4.29
Red Suit W%: 49.44 ROI: -4.29
Minnesota Wild MONEY -160 AVG MONEY W%: 49.56 ROI: -4.15
M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15
Anaheim Ducks MONEY 138
OVER 1.5 -120 AVG OVER W%: 51.2 ROI: -1.17
Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17
UNDER O 1.5 -100 AVG UNDER W%: 49.84 ROI: -3.97
Golden Dragon Sports W%: 49.84 ROI: -3.97


Minnesota Wild 0 SecondPeriod 0 Anaheim Ducks
Minnesota Wild SPREAD -0.5 130 AVG SPREAD W%: 49.87 ROI: -3.21
Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21
-150 0.5 SPREAD Anaheim Ducks AVG SPREAD W%: 49.58 ROI: -4.93
Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93
Minnesota Wild MONEY -155
Anaheim Ducks MONEY 135
OVER 1.5 -165 AVG OVER W%: 49.86 ROI: -3.69
Cam Owens W%: 49.27 ROI: -4.85 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
UNDER O 1.5 145 AVG UNDER W%: 50.24 ROI: -3.18
ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18


Minnesota Wild 4 ThirdPeriod 2 Anaheim Ducks
Minnesota Wild SPREAD -0.5 130 AVG SPREAD W%: 50.01 ROI: -3.68
Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75
-150 0.5 SPREAD Anaheim Ducks AVG SPREAD W%: 50.3 ROI: -2.5
DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5
Minnesota Wild MONEY -155 AVG MONEY W%: 49.92 ROI: -3.61
Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61
Anaheim Ducks MONEY 135
OVER 1.5 -170 AVG OVER W%: 49.98 ROI: -3.53
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53
UNDER O 1.5 150 AVG UNDER W%: 49.85 ROI: -3.74
Scotty Oriley W%: 49.85 ROI: -3.77 Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5