Major League Baseball Wednesday, July 21st 2021 @ 19:10 Finished
Detroit Tigers 4 Game 2 Texas Rangers
Detroit Tigers SPREAD -1.5 160 AVG SPREAD W%: 49.73 ROI: -3.9
Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46 Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.05 The Hammer W%: 49.53 ROI: -4.28 Sports One W%: 49.73 ROI: -3.72 Red Suit W%: 49.22 ROI: -4.26 Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59 Goldsheet W%: 49.94 ROI: -3.05 Bankroll Sports W%: 50.1 ROI: -3.4 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32
-180 1.5 SPREAD Texas Rangers AVG SPREAD W%: 51.02 ROI: -0.45
Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05 BigFella W%: 50.33 ROI: -2.99 Mr. East W%: 53.5 ROI: 9.2 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
Detroit Tigers MONEY -115 AVG MONEY W%: 49.5 ROI: -4.31
Trev Bass W%: 48.74 ROI: -5.83 Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Christy Tanner W%: 49.46 ROI: -4.6 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 Majorcovers W%: 48.77 ROI: -5.54 Goldsheet W%: 49.94 ROI: -3.05 Brad Diamond W%: 50.19 ROI: -3.28
Texas Rangers MONEY 105
OVER 9.5 -105 AVG OVER W%: 50.67 ROI: -0.23
Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49 Tampa Sports W%: 50.51 ROI: -2.58 Sports One W%: 49.73 ROI: -3.72 NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6 Brad Diamond W%: 50.19 ROI: -3.28 MLB Predictions W%: 52.96 ROI: 13.26
UNDER O 9.5 -113 AVG UNDER W%: 50.84 ROI: -0.54
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 Sports Picks W%: 51.26 ROI: -1.37 Sports Authority W%: 50.5 ROI: -1.87 MJP Sports W%: 49.82 ROI: -3.18 Mr. East W%: 53.5 ROI: 9.2


Detroit Tigers 4 FirstFiveInnings 2 Texas Rangers
Detroit Tigers SPREAD -0.5 120
-140 0.5 SPREAD Texas Rangers AVG SPREAD W%: 49.65 ROI: -3.63
Christy Tanner W%: 49.46 ROI: -4.6 Mark Roth W%: 49.84 ROI: -2.67
Detroit Tigers MONEY -115 AVG MONEY W%: 49.49 ROI: -4.49
Jeff Alexander W%: 49.49 ROI: -4.49
Texas Rangers MONEY -105 AVG MONEY W%: 49.06 ROI: -4.82
Bryan Power W%: 49.06 ROI: -4.82
OVER 5.5 -102 AVG OVER W%: 49.58 ROI: -4.25
Vegas Runner W%: 49.66 ROI: -4.02 Jeff Alexander W%: 49.49 ROI: -4.49
UNDER O 5.5 -120 AVG UNDER W%: 49.95 ROI: -3.17
Mark Roth W%: 49.84 ROI: -2.67 Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67


Detroit Tigers 1 FirstInning 0 Texas Rangers
Detroit Tigers SPREAD -0.5 230 AVG SPREAD W%: 49.91 ROI: -3.48
M & M handicapping W%: 49.28 ROI: -4.78 ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18
-320 0.5 SPREAD Texas Rangers AVG SPREAD W%: 50.17 ROI: -3.1
Christy Tanner W%: 49.46 ROI: -4.6 NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6
Detroit Tigers MONEY -130 AVG MONEY W%: 49.55 ROI: -4.12
Trace Adams W%: 49.8 ROI: -3.77 The Hammer W%: 49.53 ROI: -4.28 ASI W%: 49.31 ROI: -4.31
Texas Rangers MONEY -100 AVG MONEY W%: 50.25 ROI: -2.93
WiseGuys Sportswire W%: 50.59 ROI: -2.17 Christy Tanner W%: 49.46 ROI: -4.6 Mike Handzelek W%: 50.69 ROI: -2.01
OVER 1.5 190 AVG OVER W%: 50.41 ROI: -2.12
DB Sports Consultants W%: 50.28 ROI: -2.05 ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18
UNDER O 1.5 -260 AVG UNDER W%: 49.29 ROI: -5.31
Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31