Major League Baseball Thursday, June 17th 2021 @ 20:10 Finished
Houston Astros 10 Game 2 Chicago White Sox
Houston Astros SPREAD -1.5 146 AVG SPREAD W%: 49.83 ROI: -3.15
Scotty Steeler W%: 50 ROI: -3.71 Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46 Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 Tru-Line W%: 49.54 ROI: -3.59 Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.06 Red Suit W%: 49.22 ROI: -4.26 Jimmy Boyd W%: 50.13 ROI: -2.62 Wizard W%: 50.11 ROI: 3.56 Scotty Steeler W%: 50 ROI: -3.71 Vegas Sports Insiders W%: 50.88 ROI: -2.13 The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96 Sports One W%: 49.73 ROI: -3.72 Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.54 Michigan Sports Network W%: 50.6 ROI: -1.85 Majorcovers W%: 48.77 ROI: -5.54 MVP LOCK CLUB W%: 50.68 ROI: -1.91
-165 1.5 SPREAD Chicago White Sox AVG SPREAD W%: 50.04 ROI: -2.81
Vegas Sports Insiders W%: 50.88 ROI: -2.13 Right Angle Sports W%: 49.52 ROI: -4.92 Jeff Alexander W%: 49.49 ROI: -4.49 Exodus to Black W%: 50.42 ROI: -1.89 Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67 Godfather locks W%: 51.08 ROI: 4.66 Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.06 Sports Picks W%: 51.26 ROI: -1.37 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 Red Suit W%: 49.22 ROI: -4.26 M & M handicapping W%: 49.28 ROI: -4.78 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24
Houston Astros MONEY -126 AVG MONEY W%: 50 ROI: -3.57
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 Scotty Steeler W%: 50 ROI: -3.71 Tru-Line W%: 49.54 ROI: -3.59 Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.06 Sports Picks W%: 51.26 ROI: -1.37 Kevin Rogers W%: 50.76 ROI: -2.4 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32 The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96 Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.54 Right Angle Sports W%: 49.52 ROI: -4.92 Lou Panelli W%: 48.87 ROI: -7.36
Chicago White Sox MONEY 115 AVG MONEY W%: 50.33 ROI: -2.7
WiseGuys Sportswire W%: 50.59 ROI: -2.17 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49 Brad Diamond W%: 50.19 ROI: -3.28 T.W. (Trademarked Name) W%: 50.51 ROI: -1.12 Legit Picks W%: 49.42 ROI: -4.8 Goldsheet W%: 49.94 ROI: -3.05
OVER 9.0 -102 AVG OVER W%: 49.69 ROI: -3.62
Kristy Pennypac W%: 48.72 ROI: -5.73 Christy Tanner W%: 49.46 ROI: -4.6 Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97 Kevin Rogers W%: 50.76 ROI: -2.4 Wizard W%: 50.11 ROI: 3.56 Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.05 The Sports Investor W%: 49.78 ROI: -3.86 Majorcovers W%: 48.77 ROI: -5.54 Lou Panelli W%: 48.87 ROI: -7.36
UNDER O 9.0 -116 AVG UNDER W%: 49.97 ROI: -3.23
Vegas Runner W%: 49.66 ROI: -4.02 The Sports Investor W%: 49.78 ROI: -3.86 Exodus to Black W%: 50.42 ROI: -1.89 Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67 DB Sports Consultants W%: 50.28 ROI: -2.05 Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05 ASI W%: 49.31 ROI: -4.31 WiseGuys Sportswire W%: 50.59 ROI: -2.17 Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05 ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18


Houston Astros 7 FirstFiveInnings 0 Chicago White Sox
Houston Astros SPREAD -0.5 109 AVG SPREAD W%: 50.01 ROI: -3.07
Kevin Rogers W%: 50.76 ROI: -2.4 ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18 Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67
-130 0.5 SPREAD Chicago White Sox AVG SPREAD W%: 49.37 ROI: -3.96
Wicked Good Wagers W%: 49.52 ROI: -3.66 Red Suit W%: 49.22 ROI: -4.26
Houston Astros MONEY -128 AVG MONEY W%: 50.55 ROI: -2.18
ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18
Chicago White Sox MONEY 110 AVG MONEY W%: 48.89 ROI: -5.53
Majorcovers W%: 48.77 ROI: -5.54 Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51
OVER 4.5 -125 AVG OVER W%: 49.8 ROI: -3.98
The Hammer W%: 49.53 ROI: -4.28 Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67
UNDER O 4.5 101 AVG UNDER W%: 49.92 ROI: -3.52
Trace Adams W%: 49.8 ROI: -3.77 Cowtown Sports W%: 49.56 ROI: -4.48 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32


Houston Astros 3 FirstInning 0 Chicago White Sox
Houston Astros SPREAD -0.5 230 AVG SPREAD W%: 50.21 ROI: -2.33
Lance Locker W%: 50.21 ROI: -2.33
-320 0.5 SPREAD Chicago White Sox AVG SPREAD W%: 50.1 ROI: -3.04
Trace Adams W%: 49.8 ROI: -3.77 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32
Houston Astros MONEY -135
Chicago White Sox MONEY 105
OVER 1.5 210 AVG OVER W%: 49.32 ROI: -4.5
Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46 Majorcovers W%: 48.77 ROI: -5.54
UNDER O 1.5 -290 AVG UNDER W%: 49.86 ROI: -3.24
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24