MLB Baseball
Tuesday, June 11th 2024 8:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 143
-114
O8.5 -105
1.5 -165
104
U8.5 -115


SPREAD
Toronto Blue Jays -1.5 (143)

SPREAD
Milwaukee Brewers 1.5 (-165)
AVG SPREAD W%: 55 ROI: -2
Duck Investments W%: 55 ROI: -2MONEY
Toronto Blue Jays -114
AVG MONEY W%: 51 ROI: -4
Chris King W%: 51 ROI: -3 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Cole Shelton W%: 52 ROI: -3 Michael Briggs W%: 52 ROI: 0 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Corey Scott W%: 52 ROI: 1 Drew Martin W%: 47 ROI: -8 Vernon Croy W%: 48 ROI: -3 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Troy Wins W%: 56 ROI: -2 Your Daily Capper W%: 56 ROI: 1 Marco D'Angelo W%: 52 ROI: -6

MONEY
Milwaukee Brewers 104
AVG MONEY W%: 48 ROI: -9
Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Tony Mejia W%: 41 ROI: -22 Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Ricky Picks and parlays W%: 49 ROI: -6 The Champ W%: 51 ROI: -7

TOTAL
UNDER 8.5 (-115)

TOTAL
OVER 8.5 (-105)
AVG OVER W%: 51 ROI: -2
Cole Shelton W%: 52 ROI: -3 Teyas Sports W%: 50 ROI: -4 Corey Scott W%: 52 ROI: 1