Major League Baseball Wednesday, July 21st 2021 @ 22:10 Finished
Los Angeles Dodgers 2 Game 4 San Francisco Giants
Los Angeles Dodgers SPREAD -1.5 120 AVG SPREAD W%: 50.01 ROI: -3.24
Kristy Pennypac W%: 48.72 ROI: -5.73 WiseGuys Sportswire W%: 50.59 ROI: -2.17 Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.05 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13 Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32 Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97 Mike Handzelek W%: 50.69 ROI: -2.01 DB Sports Consultants W%: 50.28 ROI: -2.05 Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05 BigFella W%: 50.33 ROI: -2.99
-140 1.5 SPREAD San Francisco Giants AVG SPREAD W%: 50.37 ROI: -1.61
The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96 My Sports Winner LTS W%: 50.23 ROI: -0.26
Los Angeles Dodgers MONEY -163 AVG MONEY W%: 49.79 ROI: -3.63
Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.05 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38 Jeff Alexander W%: 49.49 ROI: -4.49 ASI W%: 49.31 ROI: -4.31
San Francisco Giants MONEY 148 AVG MONEY W%: 50.18 ROI: -2.92
Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46 Trace Adams W%: 49.8 ROI: -3.77 Christy Tanner W%: 49.46 ROI: -4.6 Mike Lundin W%: 51.61 ROI: 0.13
OVER 8.5 -106 AVG OVER W%: 49.67 ROI: -3.97
Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13 Handicapping For Profit W%: 50.05 ROI: -3 Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05
UNDER O 8.5 -112 AVG UNDER W%: 50.32 ROI: -1.96
The Prez W%: 49.65 ROI: -3.89 MJP Sports W%: 49.82 ROI: -3.18 Mike Lundin W%: 51.61 ROI: 0.13 Golden Dragon Sports W%: 50.28 ROI: -2.62 My Sports Winner LTS W%: 50.23 ROI: -0.26


Los Angeles Dodgers 2 FirstFiveInnings 1 San Francisco Giants
Los Angeles Dodgers SPREAD -0.5 -115 AVG SPREAD W%: 50.05 ROI: -3
Handicapping For Profit W%: 50.05 ROI: -3
-107 0.5 SPREAD San Francisco Giants AVG SPREAD W%: 49.28 ROI: -4.78
M & M handicapping W%: 49.28 ROI: -4.78
Los Angeles Dodgers MONEY -160
San Francisco Giants MONEY 145
OVER 4.5 105 AVG OVER W%: 49.69 ROI: -4.03
Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46 Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59
UNDER O 4.5 -125 AVG UNDER W%: 49.28 ROI: -4.78
M & M handicapping W%: 49.28 ROI: -4.78


Los Angeles Dodgers 1 FirstInning 1 San Francisco Giants
Los Angeles Dodgers SPREAD -0.5 230
-320 0.5 SPREAD San Francisco Giants AVG SPREAD W%: 49.55 ROI: -4.53
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.12 Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96
Los Angeles Dodgers MONEY -145
San Francisco Giants MONEY 110
OVER 1.5 220 AVG OVER W%: 49.18 ROI: -4.98
Trev Bass W%: 48.74 ROI: -5.83 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13
UNDER O 1.5 -300 AVG UNDER W%: 49.14 ROI: -5.12
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.12