National Basketball Association Friday, January 14th 2022 @ 19:10 Finished
Detroit Pistons 103 Game 87 Toronto Raptors
Detroit Pistons SPREAD 9.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.92 ROI: 0.39
Christy Tanner W%: 49.48 ROI: -4.72 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34 New York Players Club W%: 51.62 ROI: 2.23 Root Trust W%: 47.86 ROI: 5.26 Straight Up Bet W%: 56.73 ROI: 6.96
-108 -9.5 SPREAD Toronto Raptors AVG SPREAD W%: 49.62 ROI: -3.22
Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 Taylor Sewelmayers W%: 49.33 ROI: -5.28 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44 Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75 The Parlay King W%: 47.66 ROI: -7.77 Gamblers Data (premium) W%: 51.32 ROI: 6.23 Freddy Wills W%: 49.52 ROI: -2.23
Detroit Pistons MONEY 345 AVG MONEY W%: 50.68 ROI: -0.89
The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01 New York Players Club W%: 51.62 ROI: 2.23
Toronto Raptors MONEY -432 AVG MONEY W%: 50.02 ROI: -3.73
Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93
OVER 210.5 -110 AVG OVER W%: 49.88 ROI: -3.68
Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08 Michigan Sports Network W%: 50.25 ROI: -2.98 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18 Majorcovers W%: 48.96 ROI: -5.36
UNDER O 210.5 -110 AVG UNDER W%: 49.94 ROI: -3.45
Cam Owens W%: 49.27 ROI: -4.85 Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -2.47 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03 Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75 BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38 Freddy Wills W%: 49.52 ROI: -2.23


Detroit Pistons 56 FirstHalf 43 Toronto Raptors
Detroit Pistons SPREAD 5.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.05 ROI: -3.24
Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24
-110 -5.5 SPREAD Toronto Raptors
Detroit Pistons MONEY 244 AVG MONEY W%: 49.98 ROI: -3.42
Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61
Toronto Raptors MONEY -290
OVER 107.5 -110 AVG OVER W%: 50.6 ROI: -2.44
The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
UNDER O 107.5 -110


Detroit Pistons 31 FirstQuarter 27 Toronto Raptors
Detroit Pistons SPREAD 3.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.74 ROI: -2.34
The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34
-110 -3.0 SPREAD Toronto Raptors
Detroit Pistons MONEY 174 AVG MONEY W%: 49.99 ROI: -3.44
The Prez W%: 49.99 ROI: -3.44
Toronto Raptors MONEY -208
OVER 54.5 -111 AVG OVER W%: 50.36 ROI: -2.78
The Prez W%: 49.99 ROI: -3.44 Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4 Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49
UNDER O 54.5 -111 AVG UNDER W%: 49.84 ROI: -4.34
Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34


Detroit Pistons 25 SecondQuarter 16 Toronto Raptors
Detroit Pistons SPREAD 2.5 -112
-112 -2.5 SPREAD Toronto Raptors AVG SPREAD W%: 50.51 ROI: -2.47
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -2.47
Detroit Pistons MONEY 148 AVG MONEY W%: 50.09 ROI: -3.08
Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08
Toronto Raptors MONEY -172 AVG MONEY W%: 50.43 ROI: -2.81
Tampa Sports W%: 50.43 ROI: -2.81
OVER 54.0 -117
UNDER O 54.0 -107 AVG UNDER W%: 51.11 ROI: -1.4
Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4


Detroit Pistons 27 ThirdQuarter 23 Toronto Raptors
Detroit Pistons SPREAD 2.0 -107 AVG SPREAD W%: 49.99 ROI: -2.79
Wicked Good Wagers W%: 49.99 ROI: -2.79
-117 -2.0 SPREAD Toronto Raptors
Detroit Pistons MONEY 148 AVG MONEY W%: 49.75 ROI: -3.9
Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9
Toronto Raptors MONEY -172
OVER 52.5 -112 AVG OVER W%: 49.75 ROI: -3.9
Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9
UNDER O 52.5 -112


Detroit Pistons 20 FourthQuarter 21 Toronto Raptors
Detroit Pistons SPREAD 1.5 -112 AVG SPREAD W%: 49.49 ROI: -4.73
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44
-112 -1.5 SPREAD Toronto Raptors AVG SPREAD W%: 49.84 ROI: -4.34
Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34
Detroit Pistons MONEY 126 AVG MONEY W%: 49.9 ROI: -3.55
Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94 M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15
Toronto Raptors MONEY -150
OVER 51.0 -112 AVG OVER W%: 49.98 ROI: -3.53
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53
UNDER O 51.0 -112 AVG UNDER W%: 49.76 ROI: -4.03
Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 Christy Tanner W%: 49.48 ROI: -4.72