National Basketball Association Friday, January 14th 2022 @ 20:10 Finished
Miami Heat 124 Game 118 Atlanta Hawks
Miami Heat SPREAD -5.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.05 ROI: -1.08
Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01 Christy Tanner W%: 49.48 ROI: -4.72 NY Sports Exchange W%: 50.62 ROI: -1.99 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77 Gamblers Data (premium) W%: 51.32 ROI: 6.23 Root Trust W%: 47.86 ROI: 5.26
-110 5.5 SPREAD Atlanta Hawks AVG SPREAD W%: 49.56 ROI: -4.35
Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Majorcovers W%: 48.96 ROI: -5.36 M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34 Majorcovers W%: 48.96 ROI: -5.36
Miami Heat MONEY -205 AVG MONEY W%: 50.61 ROI: -1.59
Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75 Brad Diamond W%: 50.1 ROI: -3.25 New York Players Club W%: 51.62 ROI: 2.23
Atlanta Hawks MONEY 174 AVG MONEY W%: 50.34 ROI: -3.16
The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 Tampa Sports W%: 50.43 ROI: -2.81 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34
OVER 222.5 -108 AVG OVER W%: 50.14 ROI: -3.09
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01 Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 Brad Diamond W%: 50.1 ROI: -3.25
UNDER O 222.5 -108 AVG UNDER W%: 49.86 ROI: -3.3
WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56 Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Right Angle Sports W%: 49.27 ROI: -5.53 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03 M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15 Robcat W%: 53.24 ROI: 6.89 G2GBet W%: 45.91 ROI: -10.33


Miami Heat 64 FirstHalf 70 Atlanta Hawks
Miami Heat SPREAD -3.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.72 ROI: -2.38
BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38
-110 3.0 SPREAD Atlanta Hawks AVG SPREAD W%: 50.26 ROI: -3.09
Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 Tampa Sports W%: 50.43 ROI: -2.81 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18
Miami Heat MONEY -178
Atlanta Hawks MONEY 155 AVG MONEY W%: 49.86 ROI: -3.6
Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07 ASI W%: 49.46 ROI: -4.43
OVER 114.0 -110
UNDER O 114.0 -110 AVG UNDER W%: 49.51 ROI: -4.53
Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53


Miami Heat 40 FirstQuarter 30 Atlanta Hawks
Miami Heat SPREAD -1.5 -110 AVG SPREAD W%: 49.5 ROI: -4.14
Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14
-111 1.5 SPREAD Atlanta Hawks AVG SPREAD W%: 50.09 ROI: -3.08
Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08
Miami Heat MONEY -150
Atlanta Hawks MONEY 130 AVG MONEY W%: 50.09 ROI: -3.08
Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08
OVER 57.0 -115 AVG OVER W%: 50.81 ROI: -1.82
StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17
UNDER O 57.0 -108 AVG UNDER W%: 49.46 ROI: -4.43
ASI W%: 49.46 ROI: -4.43


Miami Heat 24 SecondQuarter 40 Atlanta Hawks
Miami Heat SPREAD -1.0 -112 AVG SPREAD W%: 49.42 ROI: -4.5
Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5
-112 1.0 SPREAD Atlanta Hawks AVG SPREAD W%: 49.89 ROI: -3.9
Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77
Miami Heat MONEY -137
Atlanta Hawks MONEY 112
OVER 56.5 -107 AVG OVER W%: 49.19 ROI: -4.93
Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 Majorcovers W%: 48.96 ROI: -5.36
UNDER O 56.5 -117


Miami Heat 30 ThirdQuarter 29 Atlanta Hawks
Miami Heat SPREAD -1.0 -117 AVG SPREAD W%: 50.24 ROI: -3.01
Cam Owens W%: 49.27 ROI: -4.85 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17
-107 1.0 SPREAD Atlanta Hawks AVG SPREAD W%: 50.23 ROI: -2.83
Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44
Miami Heat MONEY -147 AVG MONEY W%: 49.33 ROI: -5.28
Taylor Sewelmayers W%: 49.33 ROI: -5.28
Atlanta Hawks MONEY 122 AVG MONEY W%: 49.87 ROI: -3.21
Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21
OVER 54.0 -112 AVG OVER W%: 49.56 ROI: -4.15
M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15
UNDER O 54.0 -112 AVG UNDER W%: 50.6 ROI: -2.44
Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44


Miami Heat 30 FourthQuarter 19 Atlanta Hawks
Miami Heat SPREAD -0.5 -117 AVG SPREAD W%: 49.84 ROI: -4.06
Scotty Oriley W%: 49.85 ROI: -3.77 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34
-107 0.5 SPREAD Atlanta Hawks
Miami Heat MONEY -130
Atlanta Hawks MONEY 106
OVER 53.5 -107
UNDER O 53.5 -117 AVG UNDER W%: 49.91 ROI: -3.82
Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 Brad Diamond W%: 50.1 ROI: -3.25