Major League Baseball
Friday, August 19th 2022 20:10
Finished
2 Game 1
Minnesota Twins SPREAD -1.5 153 AVG SPREAD W%: 71.85 ROI: 39.37
Prime Time Sports Advisors W%: 88.82 ROI: 71.1 Joseph D'Amico W%: 75.21 ROI: 44.42 C.J. (Trademarked Name) W%: 73.35 ROI: 41.8 C-Star Sports W%: 74.25 ROI: 42.44 ATS Financial W%: 73.84 ROI: 42.74 Alan Boston W%: 74.26 ROI: 42.83 4 Seasons W%: 73.41 ROI: 41.39 Jimmy The Gent W%: 60.71 ROI: 25.68 LV Insiders W%: 52.78 ROI: 1.94
Texas Rangers SPREAD 1.5
Minnesota Twins MONEY -132
Texas Rangers MONEY 122
AVG MONEY W%: 73.84 ROI: 42.77
Pointwise Phones W%: 73.12 ROI: 41.77 Pointwise W%: 73.79 ROI: 42.87 Johnny Goodtimes W%: 73.56 ROI: 42.12 Bruce Marshall W%: 73.99 ROI: 43.8 ATS Insider Picks W%: 74.57 ROI: 43.44 Andrew Lange W%: 74.02 ROI: 42.63
OVER 8.0 -110
AVG OVER W%: 73.24 ROI: 40.64
Primetime Sports Picks W%: 88.97 ROI: 70.93 Power Sweep W%: 74.5 ROI: 45.14 C.J. (Trademarked Name) W%: 73.35 ROI: 41.8 All Star Sports W%: 73.28 ROI: 40.97 Al DeMarco W%: 72.85 ROI: 39.36 A.D. (Trademarked Name) W%: 73.93 ROI: 42.83 5 Star Sports W%: 74.4 ROI: 42.55 #1 Sports W%: 76.04 ROI: 45.89 Ben Burns W%: 51.85 ROI: -3.7
UNDER O 8.0 -110
AVG UNDER W%: 74.35 ROI: 42.73
Prediction Machine W%: 76.93 ROI: 47.03 John Ryan W%: 74.82 ROI: 43.46 Cajun Sports Wire W%: 73.36 ROI: 41.4 Axium Sports W%: 73.36 ROI: 40.82 Ats W%: 74.12 ROI: 42.24 Allen Eastman W%: 74.34 ROI: 42.78 401K Sports W%: 73.49 ROI: 41.4

2 FirstFiveInnings 0
Minnesota Twins SPREAD -0.5 110
Texas Rangers SPREAD 0.5
Minnesota Twins MONEY -125
Texas Rangers MONEY 105
OVER 4.5 -102
UNDER O 4.5 -118

2 FirstInning 0
Minnesota Twins SPREAD -0.5 235
Texas Rangers SPREAD 0.5
Minnesota Twins MONEY 0
Texas Rangers MONEY 0
OVER 1.5 225
UNDER O 1.5 -310