National Football League
Sunday, November 27th 2022 13:00
Finished
19 Game 13
Washington Commanders SPREAD -3.5 -110 AVG SPREAD W%: 69.11 ROI: 33.39
Power Sweep W%: 71.22 ROI: 38.56 Line Changers W%: 71.09 ROI: 36.52 John Ryan W%: 71.46 ROI: 36.89 Cajun Sports W%: 70.74 ROI: 35.27 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.39 ROI: 36.06 Bruce Marshall W%: 70.32 ROI: 36.24 Alan Boston W%: 70.93 ROI: 36.39 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.49 ROI: 35.31 Accu Picks W%: 68.18 ROI: 30.84 5 Star Sports W%: 70.75 ROI: 35.64 4 Seasons W%: 70.03 ROI: 34.85 gold sheet LTS W%: 53.75 ROI: 8.08
Atlanta Falcons SPREAD 3.5
Washington Commanders MONEY -195
AVG MONEY W%: 65.27 ROI: 25.46
Pointwise W%: 69.92 ROI: 35.06 Bruce Marshall W%: 70.32 ROI: 36.24 Top Rank Sports Picks W%: 55.56 ROI: 5.07
Atlanta Falcons MONEY 167
AVG MONEY W%: 70.4 ROI: 35.6
Power Play Wins W%: 70.06 ROI: 34.08 Lenny Stevens W%: 70.1 ROI: 35.24 Johnny Detroit W%: 70.06 ROI: 34.91 Cap The Trap W%: 71.38 ROI: 36.98 Bryan Power W%: 69.76 ROI: 35.32 2 Minute Warning W%: 71.07 ROI: 37.08
OVER 40.5 -110
AVG OVER W%: 71.31 ROI: 37.16
Prime Time Sports Advisors W%: 82.56 ROI: 58.9 Line Changers W%: 71.09 ROI: 36.52 Line Beaters W%: 69.66 ROI: 33.74 Cappers Access W%: 69.45 ROI: 32.29 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.39 ROI: 36.06 Bruce Marshall W%: 70.32 ROI: 36.24 ATS Winners W%: 71.03 ROI: 37.37 ATS Insider Picks W%: 70.8 ROI: 35.94 Andrew Lange W%: 70.52 ROI: 35.71 American Sports W%: 70.28 ROI: 35.88 Allen Eastman W%: 70.86 ROI: 35.97 Alan Matthews W%: 70.04 ROI: 33.55 4 Seasons W%: 70.03 ROI: 34.85
UNDER O 40.5 -110
AVG UNDER W%: 67.05 ROI: 28.46
PPP W%: 70.23 ROI: 35.58 Lenny Stevens W%: 70.1 ROI: 35.24 Cap The Trap W%: 71.38 ROI: 36.98 Britney Deluca W%: 70.36 ROI: 35.31 All Sport Capper W%: 70.32 ROI: 34.23 ALAN HARRIS W%: 69.52 ROI: 33.2 Adam Meyer W%: 69 ROI: 32.35 Chris Jordan W%: 50 ROI: -1.86 Jim Hurley Network W%: 62.5 ROI: 15.12

10 FirstHalf 10
Washington Commanders SPREAD -3.0 -110
Atlanta Falcons SPREAD 3.0
Washington Commanders MONEY -177
Atlanta Falcons MONEY 155
OVER 20.0 -110
UNDER O 20.0 -110

7 FirstQuarter 3
Washington Commanders SPREAD -0.5 105
Atlanta Falcons SPREAD 0.5
Washington Commanders MONEY -168
Atlanta Falcons MONEY 140
OVER 7.5 110
UNDER O 7.5 -140

3 SecondQuarter 7
Washington Commanders SPREAD -0.5 -110
Atlanta Falcons SPREAD 0.5
Washington Commanders MONEY -160
Atlanta Falcons MONEY 120
OVER 13.0 -110
UNDER O 13.0 -116

6 ThirdQuarter 3
Washington Commanders SPREAD -0.5 100
Atlanta Falcons SPREAD 0.5
Washington Commanders MONEY -145
Atlanta Falcons MONEY 110
OVER 7.5 -100
UNDER O 7.5 -130

3 FourthQuarter 0
Washington Commanders SPREAD -0.5 -102
Atlanta Falcons SPREAD 0.5
Washington Commanders MONEY -150
Atlanta Falcons MONEY 115
OVER 10.5 -117
UNDER O 10.5 -107