Major League Baseball Tuesday, October 19th 2021 @ 20:08 Finished
Boston Red Sox 2 Game 9 Houston Astros
Boston Red Sox SPREAD -1.5 143 AVG SPREAD W%: 50.22 ROI: -3.12
Scotty Steeler W%: 50.2 ROI: -2.85 Trey Scott W%: 50 ROI: -2.89 Tampa Sports W%: 50.48 ROI: -2.63 Right Angle Sports W%: 49.32 ROI: -5.44 Chase Diamond W%: 50.12 ROI: -2.58 Bryan Power W%: 49.14 ROI: -4.7 BROAD STREET CAPPERS W%: 52.31 ROI: -0.77
-160 1.5 SPREAD Houston Astros AVG SPREAD W%: 49.97 ROI: -3.27
Jane Gibson W%: 50 ROI: -3.28 Tru-Line W%: 49.84 ROI: -3.57 StatFox Situation W%: 50.24 ROI: -2.58 Nick Pellegrino W%: 50.45 ROI: -2.37 Legit Picks W%: 49.33 ROI: -4.54
Boston Red Sox MONEY -128 AVG MONEY W%: 49.45 ROI: -4.55
Nate Martin W%: 49.79 ROI: -3.48 Trev Bass W%: 49.08 ROI: -5.28 Taylor Sewelmayers W%: 49.49 ROI: -4.9
Houston Astros MONEY 119 AVG MONEY W%: 50.77 ROI: -1.77
Winners Path W%: 50.52 ROI: -3.04 Sports Picks W%: 50.87 ROI: -2.21 ASI W%: 49.23 ROI: -4.67 Alatex Themoneyline W%: 49.7 ROI: -4.15 Philly Godfather W%: 53.51 ROI: 5.21
OVER 10.0 -116 AVG OVER W%: 51.17 ROI: 0.38
Scotty Steeler W%: 50.2 ROI: -2.85 Sports Winning Picks W%: 49.63 ROI: -4.08 Savannah Sports W%: 49.8 ROI: -2.98 Red Suit W%: 49.49 ROI: -3.95 Mark Roth W%: 50.18 ROI: -2.31 Top Contestant W%: 57.74 ROI: 18.42
UNDER O 10.0 -101 AVG UNDER W%: 49.98 ROI: -3.4
Kristy Pennypac W%: 49.25 ROI: -4.68 Trace Adams W%: 49.95 ROI: -3.77 Stu Feiner W%: 50.11 ROI: -2.99 Sports Picks W%: 50.87 ROI: -2.21 Nick Pellegrino W%: 50.45 ROI: -2.37 Kevin Rogers W%: 50.63 ROI: -2.77 Golden Dragon Sports W%: 50.16 ROI: -3.07 Alatex Themoneyline W%: 49.7 ROI: -4.15 Chip Chirimbes W%: 48.73 ROI: -4.61


Boston Red Sox 2 FirstFiveInnings 1 Houston Astros
Boston Red Sox SPREAD -0.5 105
-125 0.5 SPREAD Houston Astros AVG SPREAD W%: 50.03 ROI: -3.42
Golden Dragon Sports W%: 50.16 ROI: -3.07 Exodus to Black W%: 50.31 ROI: -2.56 Cowtown Sports W%: 49.62 ROI: -4.64
Boston Red Sox MONEY -130
Houston Astros MONEY 113 AVG MONEY W%: 49.64 ROI: -4.52
Medellin Sports Picks W%: 49.66 ROI: -4.41 Cowtown Sports W%: 49.62 ROI: -4.64
OVER 5.5 -110
UNDER O 5.5 -107 AVG UNDER W%: 49.99 ROI: -3.48
Medellin Sports Picks W%: 49.66 ROI: -4.41 Exodus to Black W%: 50.31 ROI: -2.56