National Football League
Sunday, September 25th 2022 16:05
Finished
10 Game 38
Los Angeles Chargers SPREAD -6.5 -115 AVG SPREAD W%: 68.44 ROI: 33.3
John Ryan W%: 71.13 ROI: 36.26 Candela deportiva W%: 70.64 ROI: 36 Bruce Marshall W%: 70.01 ROI: 35.66 ATS Lock Club W%: 70.34 ROI: 35.65 allan desrosiers W%: 70.06 ROI: 34.52 Sports Junkie W%: 58.44 ROI: 21.69
Jacksonville Jaguars SPREAD 6.5
Los Angeles Chargers MONEY -275
AVG MONEY W%: 72.39 ROI: 39.05
Primetime Sports Picks W%: 82.39 ROI: 58.22 Phil Steele W%: 69.86 ROI: 34.13 Johnny Guild W%: 70.21 ROI: 35.1 John Ryan W%: 71.13 ROI: 36.26 Candela deportiva W%: 70.64 ROI: 36 Ats W%: 70.13 ROI: 34.58
Jacksonville Jaguars MONEY 230
AVG MONEY W%: 70.54 ROI: 35.53
Prediction Machine W%: 72.75 ROI: 38.74 Pointwise W%: 69.53 ROI: 34.29 Philly Godfather W%: 70.11 ROI: 34.94 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.81 ROI: 34.3 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 Alan Boston W%: 70.56 ROI: 35.66
OVER 46.0 -110
AVG OVER W%: 68.8 ROI: 33.6
Primetime Sports Picks W%: 82.39 ROI: 58.22 Phil Steele W%: 69.86 ROI: 34.13 Jonathan Stone W%: 69.44 ROI: 33.11 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.76 ROI: 33.91 Britney Deluca W%: 70.01 ROI: 34.65 American Sports W%: 70 ROI: 35.34 Adam Meyer W%: 68.72 ROI: 31.81 5 Lines W%: 69.95 ROI: 34.26 Spartan W%: 59.46 ROI: 18.84 Sports Junkie W%: 58.44 ROI: 21.69
UNDER O 46.0 -110
AVG UNDER W%: 68.47 ROI: 31.87
Power Plays W%: 70.18 ROI: 34.98 Port Port Sports W%: 69.12 ROI: 33.12 Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.81 Line Analyst W%: 70.03 ROI: 34.19 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.79 ATS Winners W%: 70.74 ROI: 36.77 Advantage Sports W%: 69.65 ROI: 34.36 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.62 Chuck O'Brien W%: 56.86 ROI: 9.16

7 FirstHalf 16
Los Angeles Chargers SPREAD -3.5 -110
Jacksonville Jaguars SPREAD 3.5
Los Angeles Chargers MONEY -210
Jacksonville Jaguars MONEY 175
OVER 22.0 -110
UNDER O 22.0 -110

0 FirstQuarter 0
Los Angeles Chargers SPREAD -0.5 -115
Jacksonville Jaguars SPREAD 0.5
Los Angeles Chargers MONEY -161
Jacksonville Jaguars MONEY 132
OVER 7.5 -109
UNDER O 7.5 -119

7 SecondQuarter 16
Los Angeles Chargers SPREAD -2.5 -115
Jacksonville Jaguars SPREAD 2.5
Los Angeles Chargers MONEY -185
Jacksonville Jaguars MONEY 140
OVER 13.0 -115
UNDER O 13.0 -115

3 ThirdQuarter 15
Los Angeles Chargers SPREAD -0.5 -102
Jacksonville Jaguars SPREAD 0.5
Los Angeles Chargers MONEY -160
Jacksonville Jaguars MONEY 120
OVER 8.5 -115
UNDER O 8.5 -115

0 FourthQuarter 7
Los Angeles Chargers SPREAD -0.5 -107
Jacksonville Jaguars SPREAD 0.5
Los Angeles Chargers MONEY -145
Jacksonville Jaguars MONEY 110
OVER 10.5 -120
UNDER O 10.5 -110