National Basketball Association Friday, January 14th 2022 @ 19:05 Finished
Philadelphia 76ers 111 Game 99 Boston Celtics
Philadelphia 76ers SPREAD -3.0 -110 AVG SPREAD W%: 49.73 ROI: -3.87
Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 The Parlay King W%: 47.66 ROI: -7.77
-108 3.0 SPREAD Boston Celtics AVG SPREAD W%: 50.66 ROI: -1.53
Scotty Oriley W%: 49.85 ROI: -3.77 WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56 Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61 Golden Dragon Sports W%: 49.84 ROI: -3.97 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34 Robcat W%: 53.24 ROI: 6.89 New York Players Club W%: 51.62 ROI: 2.23
Philadelphia 76ers MONEY -150 AVG MONEY W%: 50.26 ROI: -1.88
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19 Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48 NY Sports Exchange W%: 50.62 ROI: -1.99 Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47 Gamblers Data (premium) W%: 51.32 ROI: 6.23
Boston Celtics MONEY 130 AVG MONEY W%: 50.8 ROI: -0.1
Scotty Oriley W%: 49.85 ROI: -3.77 Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 Golden Dragon Sports W%: 49.84 ROI: -3.97 New York Players Club W%: 51.62 ROI: 2.23 Root Trust W%: 47.86 ROI: 5.26 Straight Up Bet W%: 56.73 ROI: 6.96
OVER 207.5 -110 AVG OVER W%: 50.1 ROI: -2.49
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01 The Prez W%: 49.99 ROI: -3.44 Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48 Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08 Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.84 Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49 Gamblers Data (premium) W%: 51.32 ROI: 6.23
UNDER O 207.5 -110 AVG UNDER W%: 51.57 ROI: -0.55
Taylor Sewelmayers W%: 49.33 ROI: -5.28 Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5 New York Players Club W%: 51.62 ROI: 2.23 Straight Up Bet W%: 56.73 ROI: 6.96


Philadelphia 76ers 55 FirstHalf 35 Boston Celtics
Philadelphia 76ers SPREAD -1.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.22 ROI: -3.18
Cam Owens W%: 49.27 ROI: -4.85 Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7 NY Sports Exchange W%: 50.62 ROI: -1.99
-110 1.5 SPREAD Boston Celtics
Philadelphia 76ers MONEY -140 AVG MONEY W%: 50.53 ROI: -2.91
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7 Michigan Sports Network W%: 50.25 ROI: -2.98
Boston Celtics MONEY 120
OVER 101.0 -110 AVG OVER W%: 50.5 ROI: -2.84
Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7 Michigan Sports Network W%: 50.25 ROI: -2.98
UNDER O 101.0 -110


Philadelphia 76ers 32 FirstQuarter 14 Boston Celtics
Philadelphia 76ers SPREAD -1.0 -110
-112 1.0 SPREAD Boston Celtics AVG SPREAD W%: 50.51 ROI: -2.47
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -2.47
Philadelphia 76ers MONEY -135
Boston Celtics MONEY 115
OVER 50.5 -115 AVG OVER W%: 49.81 ROI: -3.88
Vegas Runner W%: 49.86 ROI: -3.85 Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35
UNDER O 50.5 -109 AVG UNDER W%: 49.92 ROI: -3.88
Taylor Sewelmayers W%: 49.33 ROI: -5.28 Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -2.47


Philadelphia 76ers 23 SecondQuarter 21 Boston Celtics
Philadelphia 76ers SPREAD -0.5 -117 AVG SPREAD W%: 49.61 ROI: -4.49
Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44
-107 0.5 SPREAD Boston Celtics AVG SPREAD W%: 50.51 ROI: -2.41
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -2.47 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36
Philadelphia 76ers MONEY -130 AVG MONEY W%: 49.48 ROI: -4.72
Christy Tanner W%: 49.48 ROI: -4.72
Boston Celtics MONEY 106 AVG MONEY W%: 49.75 ROI: -4.01
The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01
OVER 50.0 -117 AVG OVER W%: 49.76 ROI: -4.01
Christy Tanner W%: 49.48 ROI: -4.72 Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77
UNDER O 50.0 -107 AVG UNDER W%: 49.56 ROI: -4.29
Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35


Philadelphia 76ers 28 ThirdQuarter 31 Boston Celtics
Philadelphia 76ers SPREAD -1.0 -117 AVG SPREAD W%: 50.41 ROI: -2.47
StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47
-107 1.0 SPREAD Boston Celtics AVG SPREAD W%: 50.3 ROI: -2.5
DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5
Philadelphia 76ers MONEY -145 AVG MONEY W%: 49.58 ROI: -4.93
Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93
Boston Celtics MONEY 120 AVG MONEY W%: 49.35 ROI: -5.07
The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07
OVER 53.5 -117 AVG OVER W%: 49.93 ROI: -3.74
Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
UNDER O 53.5 -107 AVG UNDER W%: 49.98 ROI: -3.5
Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5


Philadelphia 76ers 28 FourthQuarter 33 Boston Celtics
Philadelphia 76ers SPREAD -0.5 -117
-107 0.5 SPREAD Boston Celtics AVG SPREAD W%: 49.52 ROI: -4.35
Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35
Philadelphia 76ers MONEY -130 AVG MONEY W%: 50.74 ROI: -2.34
The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34
Boston Celtics MONEY 106 AVG MONEY W%: 50.63 ROI: -2.5
Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
OVER 53.0 -112
UNDER O 53.0 -112 AVG UNDER W%: 50.35 ROI: -2.86
Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18