American Hockey League Friday, January 14th 2022 @ 21:05 Finished
Colorado Eagles 5 Game 4 Milwaukee Admirals
Colorado Eagles SPREAD -1.5 210 AVG SPREAD W%: 50.65 ROI: -0.57
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07 John Anthony W%: 51.94 ROI: 6.63
-280 1.5 SPREAD Milwaukee Admirals AVG SPREAD W%: 51.16 ROI: -1.26
Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93 Alatex Themoneyline W%: 49.68 ROI: -4.43 Frank Magliosa W%: 54.58 ROI: 6.79
Colorado Eagles MONEY -115 AVG MONEY W%: 49.57 ROI: -3.87
Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87
Milwaukee Admirals MONEY -104 AVG MONEY W%: 48.97 ROI: -0.5
Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47 SPORTS LOCKSMITH W%: 47.14 ROI: 1.48
OVER 6.5 -104 AVG OVER W%: 50.12 ROI: -3.22
Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87 Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -2.47 Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44 Windy City Sports W%: 49.87 ROI: -3.95
UNDER O 6.5 -125 AVG UNDER W%: 49.66 ROI: -3.19
Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19 Right Angle Sports W%: 49.27 ROI: -5.53 Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47 Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93 SPORTS LOCKSMITH W%: 47.14 ROI: 1.48


Colorado Eagles 1 FirstPeriod 3 Milwaukee Admirals
Colorado Eagles SPREAD -0.5 170 AVG SPREAD W%: 49.84 ROI: -3.85
Scotty Oriley W%: 49.85 ROI: -3.77 Christy Tanner W%: 49.48 ROI: -4.72 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06
-230 0.5 SPREAD Milwaukee Admirals
Colorado Eagles MONEY -120 AVG MONEY W%: 50 ROI: -3.21
Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06
Milwaukee Admirals MONEY -110
OVER 1.5 -145 AVG OVER W%: 50.29 ROI: -2.85
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56 Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06
UNDER O 1.5 110


Colorado Eagles 2 SecondPeriod 1 Milwaukee Admirals
Colorado Eagles SPREAD -0.5 155 AVG SPREAD W%: 50.14 ROI: -3.01
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5
-210 0.5 SPREAD Milwaukee Admirals AVG SPREAD W%: 49.56 ROI: -4.15
M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15
Colorado Eagles MONEY -120
Milwaukee Admirals MONEY -110 AVG MONEY W%: 49.97 ROI: -3.86
Taylor Sewelmayers W%: 49.33 ROI: -5.28 Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44
OVER 1.5 -210 AVG OVER W%: 50.35 ROI: -2.49
StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5
UNDER O 1.5 155 AVG UNDER W%: 50.03 ROI: -3.28
Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08 Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49


Colorado Eagles 1 ThirdPeriod 0 Milwaukee Admirals
Colorado Eagles SPREAD -0.5 150 AVG SPREAD W%: 50.25 ROI: -3.46
Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44 Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47
-200 0.5 SPREAD Milwaukee Admirals AVG SPREAD W%: 49.93 ROI: -3.55
Tampa Sports W%: 50.43 ROI: -2.81 Red Suit W%: 49.44 ROI: -4.29
Colorado Eagles MONEY -120 AVG MONEY W%: 49.51 ROI: -4.27
Pointspread Maven W%: 49.51 ROI: -4.27
Milwaukee Admirals MONEY -110 AVG MONEY W%: 50.1 ROI: -2.84
Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.84
OVER 1.5 -190 AVG OVER W%: 49.77 ROI: -3.77
Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Pointspread Maven W%: 49.51 ROI: -4.27 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5
UNDER O 1.5 145 AVG UNDER W%: 49.93 ROI: -3.55
Tampa Sports W%: 50.43 ROI: -2.81 Red Suit W%: 49.44 ROI: -4.29