National Basketball Association Tuesday, May 4th 2021 @ 22:10 Finished
Los Angeles Clippers 105 Game 100 Toronto Raptors
Los Angeles Clippers SPREAD -11.0 -110 AVG SPREAD W%: 49.63 ROI: -4.63
Cam Owens W%: 49.45 ROI: -5.16 Nick Pellegrino W%: 50.36 ROI: -2.91 Jeff Alexander W%: 49.36 ROI: -5.42 Alatex Themoneyline W%: 49.49 ROI: -4.89 Trace Adams W%: 49.5 ROI: -4.75
-110 11.0 SPREAD Toronto Raptors AVG SPREAD W%: 49.64 ROI: -4.44
Trey Scott W%: 49.8 ROI: -4 The Hammer W%: 49.42 ROI: -5.12 Pointspread Maven W%: 49.64 ROI: -4.9 Exodus to Black W%: 50.27 ROI: -2.71 ASI W%: 49.07 ROI: -5.45
Los Angeles Clippers MONEY -716 AVG MONEY W%: 50.43 ROI: -2.62
The Prez W%: 49.58 ROI: -4.43 M & M handicapping W%: 49.06 ROI: -5.46 BigFella W%: 50.33 ROI: -3.3 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.18 ROI: -3.25 Primetime Sports Picks W%: 53.91 ROI: 5.45 Trace Adams W%: 49.5 ROI: -4.75
Toronto Raptors MONEY 529 AVG MONEY W%: 48.34 ROI: -5.17
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -3.4 Savannah Sports W%: 49.99 ROI: -3.17 BILLY JOE HERSHEY W%: 44.51 ROI: -8.95
OVER 217.5 -110 AVG OVER W%: 50.1 ROI: -3.49
Pointwise Phones W%: 51.2 ROI: -1.15 MJP Sports W%: 49.85 ROI: -3.56 Jeff Alexander W%: 49.36 ROI: -5.42 Goldsheet W%: 49.78 ROI: -4.04 BigFella W%: 50.33 ROI: -3.3
UNDER O 217.5 -110 AVG UNDER W%: 49.34 ROI: -4.39
Dylan Mile W%: 48.94 ROI: -5.98 The Sports Investor W%: 49.68 ROI: -4.38 Swami Group W%: 49.42 ROI: -4.77 Sports Winning Picks W%: 49.77 ROI: -4.06 Sports One W%: 49.85 ROI: -4 Sports Authority W%: 50.34 ROI: -2.63 Rob Veno W%: 49.65 ROI: -3.81 Lance Locker W%: 50.06 ROI: -2.91 Exodus to Black W%: 50.27 ROI: -2.71 ASI W%: 49.07 ROI: -5.45 Al DeMarco W%: 49.87 ROI: -4.21 Jimmy Boyd W%: 49.98 ROI: -3.15 BILLY JOE HERSHEY W%: 44.51 ROI: -8.95


Los Angeles Clippers 48 FirstHalf 54 Toronto Raptors
Los Angeles Clippers SPREAD -6.5 -115 AVG SPREAD W%: 50.27 ROI: -2.71
Exodus to Black W%: 50.27 ROI: -2.71
-105 6.5 SPREAD Toronto Raptors AVG SPREAD W%: 50.33 ROI: -3.3
BigFella W%: 50.33 ROI: -3.3
Los Angeles Clippers MONEY -339
Toronto Raptors MONEY 278
OVER 111.0 -107 AVG OVER W%: 49.77 ROI: -4.06
Sports Winning Picks W%: 49.77 ROI: -4.06
UNDER O 111.0 -112 AVG UNDER W%: 50.07 ROI: -3.3
Scotty Oriley W%: 49.95 ROI: -3.36 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.18 ROI: -3.25


Los Angeles Clippers 26 FirstQuarter 30 Toronto Raptors
Los Angeles Clippers SPREAD -3.0 -114 AVG SPREAD W%: 49.87 ROI: -4.21
Al DeMarco W%: 49.87 ROI: -4.21
-108 3.0 SPREAD Toronto Raptors AVG SPREAD W%: 49.6 ROI: -4.6
Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.42 Trey Scott W%: 49.8 ROI: -4 Bryan Power W%: 48.68 ROI: -6.1 Alatex Themoneyline W%: 49.49 ROI: -4.89
Los Angeles Clippers MONEY -197
Toronto Raptors MONEY 170 AVG MONEY W%: 49.49 ROI: -4.89
Alatex Themoneyline W%: 49.49 ROI: -4.89
OVER 56.0 -110 AVG OVER W%: 49.47 ROI: -4.83
ASI W%: 49.07 ROI: -5.45 Al DeMarco W%: 49.87 ROI: -4.21
UNDER O 56.0 -110 AVG UNDER W%: 49.73 ROI: -4.26
Tru-Line W%: 49.71 ROI: -3.71 Sports Picks W%: 51.04 ROI: -2.36 Bryan Power W%: 48.68 ROI: -6.1 Alatex Themoneyline W%: 49.49 ROI: -4.89


Los Angeles Clippers 22 SecondQuarter 24 Toronto Raptors
Los Angeles Clippers SPREAD -2.5 -115 AVG SPREAD W%: 50.65 ROI: -2.83
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -3.4 Mike Handzelek W%: 50.8 ROI: -2.25
-105 2.5 SPREAD Toronto Raptors AVG SPREAD W%: 50.36 ROI: -3.12
Tru-Line W%: 49.71 ROI: -3.71 Sports Picks W%: 51.04 ROI: -2.36 BigFella W%: 50.33 ROI: -3.3
Los Angeles Clippers MONEY -175 AVG MONEY W%: 50.51 ROI: -3.4
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -3.4
Toronto Raptors MONEY 155 AVG MONEY W%: 49.22 ROI: -5.75
Dave Luang W%: 49.22 ROI: -5.75
OVER 55.0 -110 AVG OVER W%: 49.74 ROI: -4.17
Mike Handzelek W%: 50.8 ROI: -2.25 Bryan Power W%: 48.68 ROI: -6.1
UNDER O 55.0 -110 AVG UNDER W%: 50.49 ROI: -2.42
StatFox Situation W%: 50.35 ROI: -2.78 Michigan Sports Network W%: 50.64 ROI: -2.07


Los Angeles Clippers 34 ThirdQuarter 28 Toronto Raptors
Los Angeles Clippers SPREAD -3.0 -108 AVG SPREAD W%: 49.8 ROI: -4
Trey Scott W%: 49.8 ROI: -4
-112 3.0 SPREAD Toronto Raptors
Los Angeles Clippers MONEY -210
Toronto Raptors MONEY 175 AVG MONEY W%: 50.77 ROI: -2.22
Pointwise Phones W%: 51.2 ROI: -1.15 BigFella W%: 50.33 ROI: -3.3
OVER 53.5 -110 AVG OVER W%: 49.77 ROI: -4.06
Sports Winning Picks W%: 49.77 ROI: -4.06
UNDER O 53.5 -110


Los Angeles Clippers 23 FourthQuarter 18 Toronto Raptors
Los Angeles Clippers SPREAD -1.5 -110
-110 1.5 SPREAD Toronto Raptors AVG SPREAD W%: 50.45 ROI: -2.88
WiseGuys Sportswire W%: 50.74 ROI: -2.32 Golden Dragon Sports W%: 50.15 ROI: -3.44
Los Angeles Clippers MONEY -160 AVG MONEY W%: 49.99 ROI: -3.17
Savannah Sports W%: 49.99 ROI: -3.17
Toronto Raptors MONEY 140
OVER 53.0 -110 AVG OVER W%: 49.65 ROI: -4.84
Legit Picks W%: 49.65 ROI: -4.84
UNDER O 53.0 -110