National Football League
Sunday, November 27th 2022 13:00
Finished
30 Game 15
Miami Dolphins SPREAD -14.0 -112 AVG SPREAD W%: 67.39 ROI: 30.04
Pointwise Phone Service W%: 70.06 ROI: 33.95 Pick 'N' Roll W%: 70.85 ROI: 35.79 Jonathan Stone W%: 69.79 ROI: 33.8 Johnny Goodtimes W%: 70.02 ROI: 35.19 Cajun Sports Wire W%: 69.87 ROI: 34.36 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.67 ROI: 35.52 C-Star Sports W%: 70.47 ROI: 34.95 BROAD STREET CAPPERS W%: 70.09 ROI: 34.61 MVP PowerLocks W%: 44.68 ROI: -7.79
Houston Texans SPREAD 14.0
Miami Dolphins MONEY -893
AVG MONEY W%: 66.29 ROI: 27.75
Phil Steele W%: 70.19 ROI: 34.75 John Ryan W%: 71.46 ROI: 36.89 Bruce Marshall W%: 70.32 ROI: 36.24 Al DeMarco W%: 69.48 ROI: 32.74 Chris Jordan W%: 50 ROI: -1.86
Houston Texans MONEY 625
AVG MONEY W%: 70.17 ROI: 35.16
Brett Atkins W%: 70.07 ROI: 34.43 American Sports W%: 70.28 ROI: 35.88
OVER 47.0 -112
AVG OVER W%: 69.13 ROI: 33.45
Preferred Picks W%: 82.61 ROI: 58.71 Johnny Guild W%: 70.59 ROI: 35.88 Johnny Goodtimes W%: 70.02 ROI: 35.19 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.39 ROI: 36.06 Bruce Marshall W%: 70.32 ROI: 36.24 Al DeMarco W%: 69.48 ROI: 32.74 A.R. (Trademarked Name) W%: 69.67 ROI: 34.62 Chris Jordan W%: 50 ROI: -1.86
UNDER O 47.0 -107
AVG UNDER W%: 70.2 ROI: 35.08
Philly Godfather W%: 70.45 ROI: 35.65 Campone W%: 70.62 ROI: 35.68 C.O. (Trademarked Name) W%: 70.1 ROI: 34.85 Bryan Power W%: 69.76 ROI: 35.32 Bryan Leonard W%: 70.37 ROI: 34.65 Andre Gomes W%: 69.85 ROI: 34.42 401K Sports W%: 70.26 ROI: 34.97

30 FirstHalf 0
Miami Dolphins SPREAD -8.5 -110
Houston Texans SPREAD 8.5
Miami Dolphins MONEY -470
Houston Texans MONEY 364
OVER 23.5 -115
UNDER O 23.5 -105

10 FirstQuarter 0
Miami Dolphins SPREAD -3.5 -120
Houston Texans SPREAD 3.5
Miami Dolphins MONEY -350
Houston Texans MONEY 277
OVER 9.5 -120
UNDER O 9.5 -105

20 SecondQuarter 0
Miami Dolphins SPREAD -3.5 -125
Houston Texans SPREAD 3.5
Miami Dolphins MONEY -370
Houston Texans MONEY 260
OVER 13.5 -125
UNDER O 13.5 100

0 ThirdQuarter 6
Miami Dolphins SPREAD -3.5 -110
Houston Texans SPREAD 3.5
Miami Dolphins MONEY -300
Houston Texans MONEY 225
OVER 9.5 -125
UNDER O 9.5 -100

0 FourthQuarter 9
Miami Dolphins SPREAD -3.0 -115
Houston Texans SPREAD 3.0
Miami Dolphins MONEY -255
Houston Texans MONEY 195
OVER 13.0 -110
UNDER O 13.0 -115