Soccer Turkey Super League Friday, January 14th 2022 @ 12:00 Finished
Malatyaspor 1 Game 2 GOZTEPE
Malatyaspor SPREAD 1.50 -548 AVG SPREAD W%: 48.02 ROI: 4.25
Tony Stoffo W%: 46.4 ROI: 2.69 Norm Hitzges W%: 47.87 ROI: 6.65 MVPLocks W%: 47.5 ROI: 5.43 Matt Fargo W%: 47.79 ROI: 5.37 Jonathan Stone W%: 47.66 ROI: 4.9 Alan Matthews W%: 47.11 ROI: 4.69 Easy Baseball Betting W%: 51.04 ROI: 2.85 Wunderdog W%: 48.75 ROI: 1.43
367 -1.50 SPREAD GOZTEPE AVG SPREAD W%: 47.56 ROI: 3
Jo Berger W%: 46.51 ROI: 2.11 Shotgun Morane W%: 45.7 ROI: 1.26 The Champ Picks W%: 47 ROI: 4.1 Root Trust W%: 47.86 ROI: 5.26 Rizzo DiceUp W%: 48.27 ROI: 7.23 Mean Green Profit Machine W%: 47.32 ROI: 4.24 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18
Malatyaspor MONEY 200 AVG MONEY W%: 47.33 ROI: 4.1
Angi Benedetta W%: 45.86 ROI: 1.48 Anthony Dickson W%: 47.31 ROI: 5.53 Norm Hitzges W%: 47.87 ROI: 6.65 Dave Malinsky W%: 47.07 ROI: 4.84 Alan Matthews W%: 47.11 ROI: 4.69 Wunderdog W%: 48.75 ROI: 1.43
GOZTEPE MONEY 133 AVG MONEY W%: 47.41 ROI: 5.31
Gary Olshan W%: 47.58 ROI: 6.48 Double Dragon King W%: 47.23 ROI: 4.13
OVER 2.50 -111 AVG OVER W%: 47.03 ROI: 4.26
Yan Fillmore W%: 46.16 ROI: 1.29 Norm Hitzges W%: 47.87 ROI: 6.65 Dave Malinsky W%: 47.07 ROI: 4.84
UNDER O 2.50 -111 AVG UNDER W%: 47.66 ROI: 2.53
Jo Berger W%: 46.51 ROI: 2.11 Skipy Breaze W%: 46.26 ROI: 2.41 The Champ Picks W%: 47 ROI: 4.1 Rizzo DiceUp W%: 48.27 ROI: 7.23 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18
DRAWLINE 240 AVG DRAWLINE W%: 48.1 ROI: 6.85
Youngstown Connection W%: 48.1 ROI: 6.85


Malatyaspor 1 FirstHalf 1 GOZTEPE
Malatyaspor SPREAD 0.00 108 AVG SPREAD W%: 47.7 ROI: 5.66
Rob Vincily W%: 47.94 ROI: 6.18 Dennis Bally W%: 47.46 ROI: 5.15
-132 0.00 SPREAD GOZTEPE AVG SPREAD W%: 46.26 ROI: 2.41
Skipy Breaze W%: 46.26 ROI: 2.41
Malatyaspor MONEY 260 AVG MONEY W%: 47.7 ROI: 5.66
Rob Vincily W%: 47.94 ROI: 6.18 Dennis Bally W%: 47.46 ROI: 5.15
GOZTEPE MONEY 202
OVER 1.00 -115
UNDER O 1.00 -110 AVG UNDER W%: 46.48 ROI: 2.77
Yan Fillmore W%: 46.16 ROI: 1.29 Skipy Breaze W%: 46.26 ROI: 2.41 Lenny Stevens W%: 47.01 ROI: 4.61
DRAWLINE 118 AVG DRAWLINE W%: 47.93 ROI: 6.59
Vegas Coverage W%: 47.76 ROI: 6.28 Consensus Groupo W%: 48.1 ROI: 6.89