NCAA College Basketball
Tuesday, February 7th 2023 21:00
Finished
73 Game 88
Kentucky SPREAD -5.5 -110 AVG SPREAD W%: 65.68 ROI: 25.84
Phil Steele W%: 65.97 ROI: 26.35 Bryan Power W%: 65.74 ROI: 27.03 Al DeMarco W%: 65.6 ROI: 25.1 Adam Meyer W%: 65.34 ROI: 25.06 Pointwise Phone Service W%: 65.75 ROI: 25.66
Arkansas SPREAD 5.5
Kentucky MONEY -237
AVG MONEY W%: 66.09 ROI: 26.65
Line Changers W%: 67.06 ROI: 28.54 Cappers Access W%: 65.5 ROI: 24.42 Campone W%: 66.35 ROI: 27.54 C.D. (Trademarked Name) W%: 66.55 ROI: 27.33 Bryan Power W%: 65.74 ROI: 27.03 allan desrosiers W%: 65.99 ROI: 26.39 Al DeMarco W%: 65.6 ROI: 25.1 A.R. (Trademarked Name) W%: 65.58 ROI: 26.23 2 Minute Warning W%: 66.74 ROI: 28.28 Pointwise Phone Service W%: 65.75 ROI: 25.66
Arkansas MONEY 198
AVG MONEY W%: 65.15 ROI: 25.37
Power Plays W%: 66.11 ROI: 26.92 Pointwise Phone Service W%: 65.75 ROI: 25.66 Philly Godfather W%: 65.99 ROI: 26.79 Jonathan Stone W%: 65.68 ROI: 25.62 Johnny Goodtimes W%: 65.73 ROI: 26.58 BROAD STREET CAPPERS W%: 65.84 ROI: 26.07 Ats insiders club W%: 66.55 ROI: 27.63 Alan Boston W%: 66.77 ROI: 28.12 5 Star Sports W%: 66.66 ROI: 27.56 Tony Wright W%: 56.45 ROI: 12.77
OVER 136.0 -107
AVG OVER W%: 62.74 ROI: 20.66
Line Analyst W%: 66.05 ROI: 26.14 Lenny Stevens W%: 65.54 ROI: 26.02 Alan Boston W%: 66.44 ROI: 27.54 Win Sports Now W%: 52.94 ROI: 2.92
UNDER O 136.0 -112
AVG UNDER W%: 65.76 ROI: 26.62
Primetime Sports Picks W%: 75.33 ROI: 44.33 Power Plays W%: 66.11 ROI: 26.92 Pointwise Phones W%: 65.77 ROI: 26.95 Pointwise Phone Service W%: 65.75 ROI: 25.66 Johnny Goodtimes W%: 65.73 ROI: 26.58 Cap The Trap W%: 66.7 ROI: 27.66 C.J. (Trademarked Name) W%: 66.06 ROI: 27.32 Bryan Rosica W%: 66.17 ROI: 26.82 Ats insiders club W%: 66.55 ROI: 27.63 Ats W%: 66.35 ROI: 27.15 William E. Stockton W%: 52.81 ROI: 5.84

40 FirstHalf 41
Kentucky SPREAD -3.0 -110
Arkansas SPREAD 3.0
Kentucky MONEY -190
Arkansas MONEY 165
OVER 63.5 -110
UNDER O 63.5 -110