National Basketball Association Tuesday, October 19th 2021 @ 22:10 Finished
Los Angeles Lakers 114 Game 121 Golden State Warriors
Los Angeles Lakers SPREAD -3.5 -110 AVG SPREAD W%: 49.92 ROI: -3.32
Scotty Steeler W%: 50.2 ROI: -2.85 The Prez W%: 49.82 ROI: -3.67 Sports Authority W%: 50.76 ROI: -1.7 Rob Veno W%: 49.2 ROI: -4.52 MJP Sports W%: 49.81 ROI: -3.03 Alatex Themoneyline W%: 49.7 ROI: -4.15
-110 3.5 SPREAD Golden State Warriors AVG SPREAD W%: 50.34 ROI: -2.74
Winners Path W%: 50.52 ROI: -3.04 ATS Winners W%: 50.31 ROI: -2.86 Mark Roth W%: 50.18 ROI: -2.31
Los Angeles Lakers MONEY -150 AVG MONEY W%: 51.11 ROI: 1.79
Tru-Line W%: 49.84 ROI: -3.57 BigFella W%: 50.79 ROI: -2.24 Jeff Scott W%: 52.08 ROI: 3.55 The Greek Sportsbook W%: 56.39 ROI: 15.03 Essler W%: 46.43 ROI: -3.81
Golden State Warriors MONEY 130 AVG MONEY W%: 50.32 ROI: -3.03
WiseGuys Sportswire W%: 50.8 ROI: -1.68 Tommy Gunn W%: 50.23 ROI: -3.02 Kevin Rogers W%: 50.63 ROI: -2.77 Cowtown Sports W%: 49.62 ROI: -4.64
OVER 226.5 -108 AVG OVER W%: 49.25 ROI: -3.58
Nate Martin W%: 49.79 ROI: -3.48 Swami Group W%: 49.68 ROI: -3.93 Medellin Sports Picks W%: 49.66 ROI: -4.41 Lance Locker W%: 50.17 ROI: -2.37 Alatex Themoneyline W%: 49.7 ROI: -4.15 Syndicate Sharps W%: 49.32 ROI: -2.93 Essler W%: 46.43 ROI: -3.81
UNDER O 226.5 -108 AVG UNDER W%: 50.25 ROI: -2.39
Kristy Pennypac W%: 49.25 ROI: -4.68 The Sports Investor W%: 49.67 ROI: -4.05 Benjamin Lee Eckstein W%: 50 ROI: -3.22 Mark Roth W%: 50.18 ROI: -2.31 Vegas Butcher W%: 52.15 ROI: 2.3


Los Angeles Lakers 59 FirstHalf 53 Golden State Warriors
Los Angeles Lakers SPREAD -1.5 -112
-107 1.5 SPREAD Golden State Warriors
Los Angeles Lakers MONEY -140
Golden State Warriors MONEY 120
OVER 116.0 -110 AVG OVER W%: 50.22 ROI: -2.83
Handicapping For Profit W%: 50.12 ROI: -2.81 ATS Winners W%: 50.31 ROI: -2.86
UNDER O 116.0 -110 AVG UNDER W%: 49.68 ROI: -3.93
Swami Group W%: 49.68 ROI: -3.93


Los Angeles Lakers 34 FirstQuarter 32 Golden State Warriors
Los Angeles Lakers SPREAD -1.0 -110
-113 1.0 SPREAD Golden State Warriors
Los Angeles Lakers MONEY -133
Golden State Warriors MONEY 111 AVG MONEY W%: 49.49 ROI: -4.9
Taylor Sewelmayers W%: 49.49 ROI: -4.9
OVER 57.5 -116 AVG OVER W%: 49.61 ROI: -3.92
Dylan Mile W%: 49.6 ROI: -3.76 Sports Winning Picks W%: 49.63 ROI: -4.08
UNDER O 57.5 -106 AVG UNDER W%: 50.23 ROI: -3.02
Tommy Gunn W%: 50.23 ROI: -3.02


Los Angeles Lakers 25 SecondQuarter 21 Golden State Warriors
Los Angeles Lakers SPREAD -0.5 -112 AVG SPREAD W%: 50.07 ROI: -2.6
Savannah Sports W%: 49.8 ROI: -2.98 DB Sports Consultants W%: 50.35 ROI: -2.21
-112 0.5 SPREAD Golden State Warriors AVG SPREAD W%: 49.7 ROI: -3.81
Statfox W%: 49.7 ROI: -3.81
Los Angeles Lakers MONEY -125 AVG MONEY W%: 50.35 ROI: -2.21
DB Sports Consultants W%: 50.35 ROI: -2.21
Golden State Warriors MONEY 101
OVER 58.0 -112 AVG OVER W%: 49.56 ROI: -4
Dave Luang W%: 49.31 ROI: -5.01 Savannah Sports W%: 49.8 ROI: -2.98
UNDER O 58.0 -112 AVG UNDER W%: 49.88 ROI: -3.28
Cam Owens W%: 49.11 ROI: -5.1 Rob Veno W%: 49.2 ROI: -4.52 Pointwise Phones W%: 51.05 ROI: -1.14 Lance Locker W%: 50.17 ROI: -2.37


Los Angeles Lakers 26 ThirdQuarter 30 Golden State Warriors
Los Angeles Lakers SPREAD -1.0 -112 AVG SPREAD W%: 49.2 ROI: -4.52
Rob Veno W%: 49.2 ROI: -4.52
-112 1.0 SPREAD Golden State Warriors
Los Angeles Lakers MONEY -142 AVG MONEY W%: 49.11 ROI: -5.1
Cam Owens W%: 49.11 ROI: -5.1
Golden State Warriors MONEY 118 AVG MONEY W%: 50 ROI: -3.28
Jane Gibson W%: 50 ROI: -3.28
OVER 55.5 -112 AVG OVER W%: 49.82 ROI: -4
Right Angle Sports W%: 49.32 ROI: -5.44 Exodus to Black W%: 50.31 ROI: -2.56
UNDER O 55.5 -112 AVG UNDER W%: 50.6 ROI: -2.55
The Champ W%: 50.6 ROI: -2.55


Los Angeles Lakers 29 FourthQuarter 38 Golden State Warriors
Los Angeles Lakers SPREAD -1.0 -107
-117 1.0 SPREAD Golden State Warriors AVG SPREAD W%: 49.66 ROI: -4.41
Medellin Sports Picks W%: 49.66 ROI: -4.41
Los Angeles Lakers MONEY -137
Golden State Warriors MONEY 112 AVG MONEY W%: 50.2 ROI: -2.85
Scotty Steeler W%: 50.2 ROI: -2.85
OVER 55.0 -112 AVG OVER W%: 50.39 ROI: -3.14
Sports Picks W%: 50.87 ROI: -2.21 Bankroll Sports W%: 49.92 ROI: -4.08
UNDER O 55.0 -112 AVG UNDER W%: 49.55 ROI: -4.26
Rob Veno W%: 49.2 ROI: -4.52 Right Angle Sports W%: 49.32 ROI: -5.44 Handicapping For Profit W%: 50.12 ROI: -2.81