MLB Baseball
Tuesday, June 11th 2024 6:35 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 125
-137
O7.5 -100
1.5 -145
125
U7.5 -120


SPREAD
Atlanta Braves -1.5 (125)
AVG SPREAD W%: 45 ROI: -12
Griffin Murphy W%: 45 ROI: -12

SPREAD
Baltimore Orioles 1.5 (-145)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -7
Sports Picks Forum W%: 49 ROI: -7 LVSB Parlay W%: 55 ROI: -8 Follow Never Fade W%: 52 ROI: -6 Mike Flowers W%: 48 ROI: -8 The Champ W%: 51 ROI: -7MONEY
Atlanta Braves -137
AVG MONEY W%: 51 ROI: -5
Tony Sink W%: 49 ROI: -4 Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -9 Chris King W%: 52 ROI: -3 Andrew Jett W%: 49 ROI: -9 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Calvin King W%: 49 ROI: -7 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -0 Oskeim Sports W%: 52 ROI: -9 Porter Picks W%: 55 ROI: 4 Trust My System W%: 50 ROI: -8 Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10

MONEY
Baltimore Orioles 125
AVG MONEY W%: 51 ROI: -1
David Racey W%: 50 ROI: -5 Justin W. W%: 50 ROI: -6 Jacob Mitchell W%: 51 ROI: -2 Jeffrey Granger W%: 59 ROI: 15 Drew Phelps W%: 51 ROI: 0 Drew Martin W%: 47 ROI: -9 Bob Bafle W%: 50 ROI: -3

TOTAL
UNDER 7.5 (-120)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -5
Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Justin W. W%: 50 ROI: -6 Javan Shouey W%: 51 ROI: -4

TOTAL
OVER 7.5 (-100)
AVG OVER W%: 51 ROI: -2
Against the Public Dana Lane W%: 50 ROI: -5 Jacob Mitchell W%: 51 ROI: -2 Drew Phelps W%: 51 ROI: 0