National Basketball Association Friday, January 14th 2022 @ 19:40 Finished
Chicago Bulls 96 Game 138 Golden State Warriors
Chicago Bulls SPREAD -2.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.12 ROI: -3.2
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 Christy Tanner W%: 49.48 ROI: -4.72 Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36 MJP Sports W%: 49.86 ROI: -3.03 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17
-110 2.5 SPREAD Golden State Warriors AVG SPREAD W%: 50.05 ROI: -3.17
Nate Martin W%: 49.53 ROI: -4.05 Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87 Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44 Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61 Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
Chicago Bulls MONEY -142 AVG MONEY W%: 49.61 ROI: -4.21
Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Red Suit W%: 49.44 ROI: -4.29 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08
Golden State Warriors MONEY 123 AVG MONEY W%: 49.15 ROI: -1.32
Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94 Majorcovers W%: 48.96 ROI: -5.36 Root Trust W%: 47.86 ROI: 5.26 Freddy Wills W%: 49.52 ROI: -2.23
OVER 224.5 -110 AVG OVER W%: 49.71 ROI: -3.98
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Vegas Runner W%: 49.86 ROI: -3.85 Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 MJP Sports W%: 49.86 ROI: -3.03 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 ASI W%: 49.46 ROI: -4.43 The Parlay King W%: 47.66 ROI: -7.77
UNDER O 224.5 -110 AVG UNDER W%: 49.6 ROI: -2.83
Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87 Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 The Prez W%: 49.99 ROI: -3.44 NY Sports Exchange W%: 50.62 ROI: -1.99 Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44 Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49 Golden Dragon Sports W%: 49.84 ROI: -3.97 Alatex Themoneyline W%: 49.68 ROI: -4.43 Root Trust W%: 47.86 ROI: 5.26 Mac Monster W%: 48 ROI: -4.99


Chicago Bulls 47 FirstHalf 78 Golden State Warriors
Chicago Bulls SPREAD -1.5 -111 AVG SPREAD W%: 50.35 ROI: -2.46
StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 NY Sports Exchange W%: 50.62 ROI: -1.99 MJP Sports W%: 49.86 ROI: -3.03 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36
-108 1.5 SPREAD Golden State Warriors AVG SPREAD W%: 49.69 ROI: -4.03
Scotty Oriley W%: 49.85 ROI: -3.77 Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 ASI W%: 49.46 ROI: -4.43
Chicago Bulls MONEY -140 AVG MONEY W%: 50.41 ROI: -2.47
StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47
Golden State Warriors MONEY 120 AVG MONEY W%: 50.27 ROI: -2.8
Scotty Oriley W%: 49.85 ROI: -3.77 WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07
OVER 115.0 -110 AVG OVER W%: 50.41 ROI: -2.47
StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47
UNDER O 115.0 -110


Chicago Bulls 28 FirstQuarter 37 Golden State Warriors
Chicago Bulls SPREAD -1.0 -112 AVG SPREAD W%: 50.39 ROI: -2.98
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 The Prez W%: 49.99 ROI: -3.44 Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44
-110 1.0 SPREAD Golden State Warriors AVG SPREAD W%: 50.1 ROI: -3.29
Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29
Chicago Bulls MONEY -140 AVG MONEY W%: 50.61 ROI: -2.19
Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19
Golden State Warriors MONEY 118 AVG MONEY W%: 49.57 ROI: -3.87
Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87
OVER 57.5 -112 AVG OVER W%: 49.92 ROI: -4.29
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Right Angle Sports W%: 49.27 ROI: -5.53
UNDER O 57.5 -107


Chicago Bulls 19 SecondQuarter 41 Golden State Warriors
Chicago Bulls SPREAD -0.5 -117
-107 0.5 SPREAD Golden State Warriors AVG SPREAD W%: 50.45 ROI: -2.54
Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
Chicago Bulls MONEY -130 AVG MONEY W%: 49.75 ROI: -3.6
Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07 Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14
Golden State Warriors MONEY 106 AVG MONEY W%: 50.51 ROI: -2.36
Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36
OVER 57.0 -112 AVG OVER W%: 49.5 ROI: -5.03
Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03
UNDER O 57.0 -112 AVG UNDER W%: 49.53 ROI: -4.05
Nate Martin W%: 49.53 ROI: -4.05


Chicago Bulls 25 ThirdQuarter 34 Golden State Warriors
Chicago Bulls SPREAD -1.0 -117 AVG SPREAD W%: 49.89 ROI: -3.97
Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07 Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44
-107 1.0 SPREAD Golden State Warriors AVG SPREAD W%: 50.27 ROI: -3.03
Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7 Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36
Chicago Bulls MONEY -145 AVG MONEY W%: 50.05 ROI: -3.35
Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35
Golden State Warriors MONEY 120
OVER 54.5 -112 AVG OVER W%: 49.7 ROI: -4.21
Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07
UNDER O 54.5 -112 AVG UNDER W%: 49.86 ROI: -3.03
MJP Sports W%: 49.86 ROI: -3.03


Chicago Bulls 24 FourthQuarter 26 Golden State Warriors
Chicago Bulls SPREAD -0.5 -112
-112 0.5 SPREAD Golden State Warriors AVG SPREAD W%: 50.94 ROI: -1.56
WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56
Chicago Bulls MONEY -125 AVG MONEY W%: 49.75 ROI: -3.9
Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9
Golden State Warriors MONEY 101
OVER 53.5 -112
UNDER O 53.5 -112 AVG UNDER W%: 49.5 ROI: -4.14
Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14