National Basketball Association
Friday, December 2nd 2022 20:10
Finished
99 Game 117
San Antonio Spurs SPREAD 7.0 -110 AVG SPREAD W%: 67.05 ROI: 29.3
Primetime Sports Picks W%: 78.73 ROI: 51.06 Power Plays W%: 68.1 ROI: 30.73 Potsy's Picks W%: 67.01 ROI: 29.31 Pointwise Phones W%: 67.66 ROI: 30.82 Lenny Stevens W%: 67.46 ROI: 29.93 ATSwins Lockclub W%: 67.52 ROI: 30.04 ATS Lock Club W%: 68.3 ROI: 31.54 Allen Eastman W%: 68.43 ROI: 31.13 All Sport Capper W%: 67.88 ROI: 29.44 Iceman W%: 49.4 ROI: -1.01
New Orleans Pelicans SPREAD -7.0
San Antonio Spurs MONEY 230
AVG MONEY W%: 67.77 ROI: 30.48
Potsy's Picks W%: 67.01 ROI: 29.31 Pointwise Phones W%: 67.66 ROI: 30.82 Cap The Trap W%: 68.79 ROI: 31.83 C.O. (Trademarked Name) W%: 67.69 ROI: 30.12 4 Seasons W%: 67.72 ROI: 30.32
New Orleans Pelicans MONEY -275
AVG MONEY W%: 68.2 ROI: 31.16
Johnny Guild W%: 67.87 ROI: 30.5 alatex W%: 68.23 ROI: 31.29 Alan Boston W%: 68.49 ROI: 31.7
OVER 233.0 -110
AVG OVER W%: 67.69 ROI: 30.12
Philly Godfather W%: 67.87 ROI: 30.5 Line Changers W%: 68.47 ROI: 31.34 Lenny Stevens W%: 67.46 ROI: 29.93 Johnny Goodtimes W%: 67.5 ROI: 30.23 ATSwins Lockclub W%: 67.52 ROI: 30.04 Allen Eastman W%: 68.43 ROI: 31.13 Advantage Sports W%: 67.74 ROI: 30.46 Accu Picks W%: 66.04 ROI: 26.62 #1 Sports W%: 68.21 ROI: 30.79
UNDER O 233.0 -110
AVG UNDER W%: 68.04 ROI: 30.37
Prediction Machine W%: 70.48 ROI: 34.27 Pointwise Phone Service W%: 67.58 ROI: 29.14 Jonathan Stone W%: 67.49 ROI: 29.29 Johnny Guild W%: 67.87 ROI: 30.5 Candela deportiva W%: 68.31 ROI: 31.37 Britney Deluca W%: 67.82 ROI: 30.31 Andrew Lange W%: 68.1 ROI: 30.82 Adam Meyer W%: 67.05 ROI: 28.36 Ace-Ace W%: 67.7 ROI: 29.26

52 FirstHalf 49
San Antonio Spurs SPREAD 4.0 -115
New Orleans Pelicans SPREAD -4.0
San Antonio Spurs MONEY 180
New Orleans Pelicans MONEY -220
OVER 114.0 -112
UNDER O 114.0 -107

24 FirstQuarter 26
San Antonio Spurs SPREAD 2.5 -110
New Orleans Pelicans SPREAD -2.5
San Antonio Spurs MONEY 150
New Orleans Pelicans MONEY -175
OVER 57.5 -112
UNDER O 57.5 -110

28 SecondQuarter 23
San Antonio Spurs SPREAD 1.5 -112
New Orleans Pelicans SPREAD -1.5
San Antonio Spurs MONEY 126
New Orleans Pelicans MONEY -156
OVER 57.0 -115
UNDER O 57.0 -115

19 ThirdQuarter 32
San Antonio Spurs SPREAD 2.0 -117
New Orleans Pelicans SPREAD -2.0
San Antonio Spurs MONEY 132
New Orleans Pelicans MONEY -165
OVER 59.5 -115
UNDER O 59.5 -115

28 FourthQuarter 36
San Antonio Spurs SPREAD 1.5 -117
New Orleans Pelicans SPREAD -1.5
San Antonio Spurs MONEY 116
New Orleans Pelicans MONEY -146
OVER 58.5 -112
UNDER O 58.5 -117

Top 20 National Basketball Association Ranking
69.17
67.96
67.68
67.35
67.32
67.01
66.58
66.53
66.52
Last Minute Events...