National Football League Sunday, September 26th 2021 @ 20:20 Finished
San Francisco 49ers 28 Game 30 Green Bay Packers
San Francisco 49ers SPREAD -3.0 -121 AVG SPREAD W%: 49.92 ROI: -3.36
The Hammer W%: 49.3 ROI: -4.67 Swami Group W%: 49.46 ROI: -4.44 Sports One W%: 49.94 ROI: -3.47 Sports Authority W%: 50.49 ROI: -1.67 Pointwise Phones W%: 50.89 ROI: -1.12 Mike Handzelek W%: 50.67 ROI: -2 Cowtown Sports W%: 49.51 ROI: -4.46 Bryan Power W%: 49.03 ROI: -4.81 Bankroll Sports W%: 49.98 ROI: -3.57
104 3.0 SPREAD Green Bay Packers AVG SPREAD W%: 49.79 ROI: -3.93
Trace Adams W%: 49.75 ROI: -3.85 Nick Pellegrino W%: 50.76 ROI: -1.56 Majorcovers W%: 48.93 ROI: -4.89 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.06 ROI: -3.05 Asian Executive W%: 49.43 ROI: -6.31
San Francisco 49ers MONEY -172 AVG MONEY W%: 50.03 ROI: -3.04
Vegas Runner W%: 49.99 ROI: -3.44 Sports One W%: 49.94 ROI: -3.47 Jimmy Boyd W%: 50.18 ROI: -2.48 Chase Diamond W%: 50.07 ROI: -2.23 Bankroll Sports W%: 49.98 ROI: -3.57
Green Bay Packers MONEY 152 AVG MONEY W%: 49.39 ROI: -4.3
Jane Gibson W%: 50.15 ROI: -2.88 Taylor Sewelmayers W%: 49.39 ROI: -4.97 Trace Adams W%: 49.75 ROI: -3.85 Nick Pellegrino W%: 50.76 ROI: -1.56 Handicapping For Profit W%: 50.07 ROI: -3.11 Denver Money W%: 50.12 ROI: -3.39 Brad Diamond W%: 50.11 ROI: -3.33 Joe Gavazzi W%: 44.8 ROI: -11.31
OVER 50.5 -110 AVG OVER W%: 49.85 ROI: -3.1
Goldsheet W%: 49.93 ROI: -2.89 Chase Diamond W%: 50.07 ROI: -2.23 ATS Winners W%: 50.27 ROI: -2.72 ASI W%: 49.12 ROI: -4.54
UNDER O 50.5 -106 AVG UNDER W%: 50.09 ROI: -2.68
Scotty Steeler W%: 50.22 ROI: -2.69 Trey Scott W%: 49.92 ROI: -2.96 Nick Pellegrino W%: 50.76 ROI: -1.56 M & M handicapping W%: 49.73 ROI: -3.84 Mighty Quinn W%: 46.88 ROI: -10.68 Andy Fanelli W%: 53.06 ROI: 5.68


San Francisco 49ers 7 FirstHalf 17 Green Bay Packers
San Francisco 49ers SPREAD -2.5 -113 AVG SPREAD W%: 49.55 ROI: -3.52
Chase Diamond W%: 50.07 ROI: -2.23 Bryan Power W%: 49.03 ROI: -4.81
-104 2.5 SPREAD Green Bay Packers
San Francisco 49ers MONEY -155 AVG MONEY W%: 49.5 ROI: -4.2
Dave Luang W%: 49.16 ROI: -5.25 Wicked Good Wagers W%: 49.71 ROI: -3.32 Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.35 Sports Winning Picks W%: 49.49 ROI: -4.26 Bryan Power W%: 49.03 ROI: -4.81
Green Bay Packers MONEY 133
OVER 24.5 -103 AVG OVER W%: 49.81 ROI: -3.66
Dave Luang W%: 49.16 ROI: -5.25 Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.35 The Prez W%: 49.7 ROI: -3.84 Exodus to Black W%: 50.28 ROI: -2.19
UNDER O 24.5 -113


San Francisco 49ers 0 FirstQuarter 10 Green Bay Packers
San Francisco 49ers SPREAD -0.5 105 AVG SPREAD W%: 50.04 ROI: -3.35
The Champ W%: 50.27 ROI: -3.3 Sports Winning Picks W%: 49.49 ROI: -4.26 Mike Handzelek W%: 50.67 ROI: -2 M & M handicapping W%: 49.73 ROI: -3.84
-130 0.5 SPREAD Green Bay Packers
San Francisco 49ers MONEY -145
Green Bay Packers MONEY 123 AVG MONEY W%: 49.38 ROI: -4.06
Pointspread Maven W%: 49.38 ROI: -4.06
OVER 9.5 -124 AVG OVER W%: 50.16 ROI: -3.26
The Champ W%: 50.27 ROI: -3.3 Mike Handzelek W%: 50.67 ROI: -2 Medellin Sports Picks W%: 49.53 ROI: -4.49
UNDER O 9.5 106 AVG UNDER W%: 49.38 ROI: -4.06
Pointspread Maven W%: 49.38 ROI: -4.06


San Francisco 49ers 7 SecondQuarter 7 Green Bay Packers
San Francisco 49ers SPREAD -0.5 -107
-117 0.5 SPREAD Green Bay Packers AVG SPREAD W%: 49.82 ROI: -3.55
Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -2.64 Cowtown Sports W%: 49.51 ROI: -4.46
San Francisco 49ers MONEY -142
Green Bay Packers MONEY 118 AVG MONEY W%: 49.51 ROI: -4.46
Cowtown Sports W%: 49.51 ROI: -4.46
OVER 14.0 -127 AVG OVER W%: 49.16 ROI: -5.25
Dave Luang W%: 49.16 ROI: -5.25
UNDER O 14.0 102


San Francisco 49ers 7 ThirdQuarter 0 Green Bay Packers
San Francisco 49ers SPREAD -0.5 110 AVG SPREAD W%: 49.92 ROI: -3.29
Nate Martin W%: 49.75 ROI: -3.23 Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.35
-137 0.5 SPREAD Green Bay Packers AVG SPREAD W%: 50.15 ROI: -2.87
StatFox Situation W%: 50.32 ROI: -2.16 Bankroll Sports W%: 49.98 ROI: -3.57
San Francisco 49ers MONEY -137 AVG MONEY W%: 49.92 ROI: -3.29
Nate Martin W%: 49.75 ROI: -3.23 Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.35
Green Bay Packers MONEY 112 AVG MONEY W%: 49.63 ROI: -4.07
Jeff Alexander W%: 49.63 ROI: -4.07
OVER 9.5 -127 AVG OVER W%: 49.75 ROI: -3.23
Nate Martin W%: 49.75 ROI: -3.23
UNDER O 9.5 102 AVG UNDER W%: 49.39 ROI: -4.97
Taylor Sewelmayers W%: 49.39 ROI: -4.97


San Francisco 49ers 14 FourthQuarter 13 Green Bay Packers
San Francisco 49ers SPREAD -0.5 108
-132 0.5 SPREAD Green Bay Packers AVG SPREAD W%: 49.66 ROI: -4.07
Jane Gibson W%: 50.15 ROI: -2.88 Dave Luang W%: 49.16 ROI: -5.25
San Francisco 49ers MONEY -125 AVG MONEY W%: 50.45 ROI: -1.66
DB Sports Consultants W%: 50.45 ROI: -1.66
Green Bay Packers MONEY -100
OVER 13.0 -120 AVG OVER W%: 49.98 ROI: -3.57
Bankroll Sports W%: 49.98 ROI: -3.57
UNDER O 13.0 -110 AVG UNDER W%: 49.36 ROI: -4.32
Legit Picks W%: 49.36 ROI: -4.32