NBA Basketball
Monday, December 4th 2023 7:30 PM
Finished
Spread
Money
Total
-4.5 -105
-195
O245.0 -110
4.5 -115
172
U245.0 -110


SPREAD
Boston Celtics -4.5 (-105)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -5
Josh Schonwald W%: 50 ROI: -3 Chris King W%: 53 ROI: -0 Randy Chambers W%: 49 ROI: -5 Craig Forde W%: 51 ROI: -3 Peter Tran W%: 51 ROI: -3 Mikey Sports W%: 47 ROI: -10 Skyler Carlin W%: 48 ROI: -9 Dmoose W%: 59 ROI: 11 Jim Feist W%: 42 ROI: -20 Liev Jackson W%: 41 ROI: -20 Nick Simon W%: 55 ROI: 3 Kyle Lupas W%: 50 ROI: -2 Bruce Marshall W%: 46 ROI: -10 Zack Cimini W%: 52 ROI: -2 The Champ W%: 50 ROI: -6

SPREAD
Indiana Pacers 4.5 (-115)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -4
Z Code System W%: 50 ROI: -3 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Big Al W%: 52 ROI: -3 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Easy Money Sports W%: 49 ROI: -7 CleInsider W%: 50 ROI: -3 Offshore Picks W%: 53 ROI: 3MONEY
Boston Celtics -195
AVG MONEY W%: 50 ROI: -24
Fort Manny Exclusive W%: 50 ROI: -24

MONEY
Indiana Pacers 172

TOTAL
UNDER 245.0 (-110)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -4
Z Code System W%: 50 ROI: -3 Vegas Insider W%: 48 ROI: -8 Will Rogers W%: 53 ROI: -2

TOTAL
OVER 245.0 (-110)
AVG OVER W%: 50 ROI: -5
Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 Craig Forde W%: 51 ROI: -3 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Jay Briggs W%: 51 ROI: -2 Skyler Carlin W%: 48 ROI: -9 Trace Adams W%: 48 ROI: -9 Tim Donaghy W%: 46 ROI: -12 David Delano W%: 54 ROI: 1 Bender Wins W%: 52 ROI: -6 Nick Simon W%: 55 ROI: 3 Vegas Writer W%: 51 ROI: -2 Kyle Lupas W%: 50 ROI: -2 Kevin Dolan W%: 50 ROI: -5 Bruce Marshall W%: 46 ROI: -10 The Champ W%: 50 ROI: -6