MLB Baseball
Tuesday, June 11th 2024 7:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -160
136
O7.5 -105
-1.5 140
-152
U7.5 -115


SPREAD
Miami Marlins 1.5 (-160)
AVG SPREAD W%: 53 ROI: -10
Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10

SPREAD
New York Mets -1.5 (140)
AVG SPREAD W%: 53 ROI: -0
The Tower W%: 53 ROI: 5 Zach Thompson W%: 53 ROI: -6MONEY
Miami Marlins 136
AVG MONEY W%: 49 ROI: -6
Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Eric Pathi W%: 43 ROI: -12 Ray Monohan W%: 50 ROI: -5 Easy Money Sports W%: 50 ROI: -2 Hollywood Anthony W%: 47 ROI: -12 Sal Michaels W%: 53 ROI: 1 Drew Martin W%: 47 ROI: -9

MONEY
New York Mets -152
AVG MONEY W%: 51 ROI: -5
David Picks and parlays W%: 49 ROI: -6 David Racey W%: 50 ROI: -5 Andrew Jett W%: 49 ROI: -9 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Trent Pruitt W%: 51 ROI: -3 Billy Coleman W%: 49 ROI: -7 Kyle Kirms W%: 49 ROI: -6 Chris Ruffolo W%: 50 ROI: -6 Payton Shanks W%: 49 ROI: -6 AAA Sports W%: 54 ROI: -5 Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Pardon My Pick W%: 55 ROI: 0 Stitches W%: 51 ROI: -8 Mike Lundin W%: 50 ROI: -7 Jason Sharpe W%: 50 ROI: -5 DJ Sports W%: 60 ROI: 9

TOTAL
UNDER 7.5 (-115)
AVG UNDER W%: 51 ROI: -2
Arun Shiva W%: 51 ROI: -2

TOTAL
OVER 7.5 (-105)
AVG OVER W%: 48 ROI: -6
Trent Pruitt W%: 51 ROI: -3 Payton Shanks W%: 49 ROI: -6 Dimers W%: 46 ROI: -8