National Hockey League Tuesday, October 19th 2021 @ 19:38 Finished
Detroit Red Wings 4 Game 1 Columbus Blue Jackets
Detroit Red Wings SPREAD -1.5 207 AVG SPREAD W%: 49.88 ROI: -2.88
Kristy Pennypac W%: 49.24 ROI: -4.7 Wicked Good Wagers W%: 49.72 ROI: -3.32 Tru-Line W%: 49.85 ROI: -3.56 Trey Scott W%: 49.99 ROI: -2.91 Chase Diamond W%: 50.13 ROI: -2.53 Wayne Root W%: 50.34 ROI: -0.25
-245 1.5 SPREAD Columbus Blue Jackets AVG SPREAD W%: 50.39 ROI: -2.89
Dylan Mile W%: 49.6 ROI: -3.76 Stu Feiner W%: 50.11 ROI: -2.98 StatFox Situation W%: 50.24 ROI: -2.58 Golden Dragon Sports W%: 50.16 ROI: -3.06 World Wager W%: 48.41 ROI: -6.23 Onlinesportswinners W%: 53.82 ROI: 1.29
Detroit Red Wings MONEY -120 AVG MONEY W%: 49.55 ROI: -4.12
Kristy Pennypac W%: 49.24 ROI: -4.7 Wicked Good Wagers W%: 49.72 ROI: -3.32 M & M handicapping W%: 49.51 ROI: -4.19 Jeff Alexander W%: 49.72 ROI: -4.29
Columbus Blue Jackets MONEY -100 AVG MONEY W%: 43.81 ROI: -14.96
OCAL SPORTS W%: 43.81 ROI: -14.96
OVER 5.5 -100 AVG OVER W%: 49.27 ROI: -4.75
Nate Martin W%: 49.79 ROI: -3.49 Wicked Good Wagers W%: 49.72 ROI: -3.32 Sports One W%: 49.68 ROI: -4.37 M & M handicapping W%: 49.51 ROI: -4.19 Lance Locker W%: 50.18 ROI: -2.35 Brad Diamond W%: 50.05 ROI: -3.43 Potsy's Picks W%: 45.95 ROI: -12.12
UNDER O 5.5 -120 AVG UNDER W%: 48.52 ROI: -6.16
Nick Pellegrino W%: 50.44 ROI: -2.39 Jimmy Boyd W%: 50.04 ROI: -3.14 Bankroll Sports W%: 49.92 ROI: -4.08 World Wager W%: 48.41 ROI: -6.23 OCAL SPORTS W%: 43.81 ROI: -14.96


Detroit Red Wings 0 FirstPeriod 0 Columbus Blue Jackets
Detroit Red Wings SPREAD -0.5 175
-210 0.5 SPREAD Columbus Blue Jackets AVG SPREAD W%: 49.91 ROI: -3.6
Jane Gibson W%: 50 ROI: -3.29 Sports One W%: 49.68 ROI: -4.37 Jimmy Boyd W%: 50.04 ROI: -3.14
Detroit Red Wings MONEY -120
Columbus Blue Jackets MONEY -100 AVG MONEY W%: 50.24 ROI: -2.58
StatFox Situation W%: 50.24 ROI: -2.58
OVER 1.5 -119 AVG OVER W%: 49.72 ROI: -3.78
Tommy Gunn W%: 50.24 ROI: -3.02 Rob Veno W%: 49.19 ROI: -4.53
UNDER O 1.5 -103 AVG UNDER W%: 50.06 ROI: -3.05
Jane Gibson W%: 50 ROI: -3.29 Handicapping For Profit W%: 50.11 ROI: -2.82


Detroit Red Wings 0 SecondPeriod 0 Columbus Blue Jackets
Detroit Red Wings SPREAD -0.5 158
-197 0.5 SPREAD Columbus Blue Jackets
Detroit Red Wings MONEY -122 AVG MONEY W%: 49.72 ROI: -4.29
Jeff Alexander W%: 49.72 ROI: -4.29
Columbus Blue Jackets MONEY -102
OVER 1.5 -155
UNDER O 1.5 125 AVG UNDER W%: 50.16 ROI: -3.06
Golden Dragon Sports W%: 50.16 ROI: -3.06


Detroit Red Wings 4 ThirdPeriod 1 Columbus Blue Jackets
Detroit Red Wings SPREAD -0.5 150 AVG SPREAD W%: 50.43 ROI: -2.09
Pointwise Phones W%: 51.05 ROI: -1.15 MJP Sports W%: 49.81 ROI: -3.03
-184 0.5 SPREAD Columbus Blue Jackets
Detroit Red Wings MONEY -125
Columbus Blue Jackets MONEY 101 AVG MONEY W%: 50.24 ROI: -3.02
Tommy Gunn W%: 50.24 ROI: -3.02
OVER 1.5 -155 AVG OVER W%: 50.53 ROI: -2.53
Pointwise Phones W%: 51.05 ROI: -1.15 Denver Money W%: 50.02 ROI: -3.91
UNDER O 1.5 125