NCAA College Basketball Friday, January 14th 2022 @ 19:00 Finished
Rider 70 Game 77 Quinnipiac
Rider SPREAD -1.0 -107 AVG SPREAD W%: 50.54 ROI: -1.75
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56 The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07 Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19 Red Suit W%: 49.44 ROI: -4.29 Brett Atkins W%: 53.95 ROI: 8.95
-110 1.0 SPREAD Quinnipiac AVG SPREAD W%: 50.44 ROI: -2.51
Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07
Rider MONEY -112 AVG MONEY W%: 49.92 ROI: -3.59
Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94 The Prez W%: 49.99 ROI: -3.44 Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06
Quinnipiac MONEY -108 AVG MONEY W%: 49.93 ROI: -3.93
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44 Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34
OVER 148.0 -108 AVG OVER W%: 49.73 ROI: -1.79
Taylor Sewelmayers W%: 49.33 ROI: -5.28 Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24 Ultimate Sports W%: 49.8 ROI: 3.15
UNDER O 148.0 -110 AVG UNDER W%: 49.76 ROI: -3.67
Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.84


Rider 32 FirstHalf 26 Quinnipiac
Rider SPREAD -0.5 -105 AVG SPREAD W%: 49.51 ROI: -4.53
Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53
-115 0.5 SPREAD Quinnipiac AVG SPREAD W%: 49.98 ROI: -3.53
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53
Rider MONEY -115
Quinnipiac MONEY -105
OVER 69.0 -108 AVG OVER W%: 50.61 ROI: -2.19
Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19
UNDER O 69.0 -111 AVG UNDER W%: 50.16 ROI: -2.61
Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61