Soccer Brazil Cup Thursday, August 5th 2021 @ 18:15 Finished
JUAZEIRENSE 2 Game 0 Santos
JUAZEIRENSE SPREAD 1.50 -193 AVG SPREAD W%: 48.22 ROI: 3.99
North Big Dogs W%: 46.99 ROI: 4.28 Norm Hitzges W%: 47.83 ROI: 6.04 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.5 Ferringo W%: 50.14 ROI: -1.86
150 -1.50 SPREAD Santos AVG SPREAD W%: 50.34 ROI: 6.8
Jo Berger W%: 46.48 ROI: 1.97 Ss Nn W%: 47.38 ROI: 4.53 Sweet Jones 55 W%: 51.9 ROI: 11.42 Johnny Guild W%: 55.6 ROI: 9.27
JUAZEIRENSE MONEY 432 AVG MONEY W%: 46.93 ROI: 3.92
Tony Stoffo W%: 46.44 ROI: 2.69 Hitman W%: 47.43 ROI: 5.16
Santos MONEY -189 AVG MONEY W%: 46.93 ROI: 3.25
Jo Berger W%: 46.48 ROI: 1.97 Ss Nn W%: 47.38 ROI: 4.53
OVER 2.50 -137 AVG OVER W%: 48.16 ROI: 2.37
Shotgun Morane W%: 45.78 ROI: 1.32 Tony Stoffo W%: 46.44 ROI: 2.69 North Big Dogs W%: 46.99 ROI: 4.28 Indian Cowboy W%: 47.23 ROI: 4.99 Double Dragon King W%: 47.02 ROI: 3.78 Sports Insights W%: 52.34 ROI: 1.8 Super Sports Group W%: 51.3 ROI: -2.28
UNDER O 2.50 108 AVG UNDER W%: 47.67 ROI: 5.67
The Champ Picks W%: 47.01 ROI: 4.29 Rizzo DiceUp W%: 48.31 ROI: 7.14 Kk Gg W%: 47.68 ROI: 5.59
DRAWLINE 308 AVG DRAWLINE W%: 47.27 ROI: 4.55
Tony Carlo W%: 46.53 ROI: 3.41 Brenda Katsaros W%: 46.8 ROI: 3.37 Consensus Groupo W%: 48.04 ROI: 6.8 Spartan 381 W%: 47.26 ROI: 4.07 Gold Sheet LTS W%: 47.71 ROI: 5.08


JUAZEIRENSE 2 FirstHalf 0 Santos
JUAZEIRENSE SPREAD 0.50 -141
106 -0.50 SPREAD Santos
JUAZEIRENSE MONEY 467
Santos MONEY 110
OVER 1.50 163 AVG OVER W%: 46.96 ROI: 4.46
Lenny Stevens W%: 46.96 ROI: 4.46
UNDER O 1.50 -223
DRAWLINE 139 AVG DRAWLINE W%: 46.48 ROI: 1.97
Jo Berger W%: 46.48 ROI: 1.97