American Hockey League Friday, January 14th 2022 @ 19:00 Finished
Iowa Wild 4 Game 3 Chicago Wolves
Iowa Wild SPREAD 1.5 -250 AVG SPREAD W%: 49.8 ROI: -3.91
Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35 Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47 Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14 ASI W%: 49.46 ROI: -4.43
185 -1.5 SPREAD Chicago Wolves AVG SPREAD W%: 50.49 ROI: -1.95
Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94 Wicked Good Wagers W%: 49.99 ROI: -2.79 The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 Tampa Sports W%: 50.43 ROI: -2.81 Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24 Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4 Golden Dragon Sports W%: 49.84 ROI: -3.97 Alatex Themoneyline W%: 49.68 ROI: -4.43 Windy City Sports W%: 49.87 ROI: -3.95 The Greatest W%: 52.95 ROI: 8.4
Iowa Wild MONEY 110 AVG MONEY W%: 51.2 ROI: -0.9
Scotty Oriley W%: 49.85 ROI: -3.77 Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17 Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44 Frank Magliosa W%: 54.58 ROI: 6.79
Chicago Wolves MONEY -130 AVG MONEY W%: 50.89 ROI: -0.19
Vegas Runner W%: 49.86 ROI: -3.85 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77 The Greatest W%: 52.95 ROI: 8.4
OVER 6.0 -104 AVG OVER W%: 51.01 ROI: 0.23
Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Pointspread Maven W%: 49.51 ROI: -4.27 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17 Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.84 Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14 Great Lakes Sports W%: 55.12 ROI: 12.06
UNDER O 6.0 -125 AVG UNDER W%: 50.01 ROI: -3.42
Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94 Wicked Good Wagers W%: 49.99 ROI: -2.79 Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18 Alatex Themoneyline W%: 49.68 ROI: -4.43


Iowa Wild 0 FirstPeriod 1 Chicago Wolves
Iowa Wild SPREAD 0.5 -215 AVG SPREAD W%: 49.84 ROI: -4.34
Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34
160 -0.5 SPREAD Chicago Wolves
Iowa Wild MONEY -100 AVG MONEY W%: 49.76 ROI: -3.99
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34
Chicago Wolves MONEY -130 AVG MONEY W%: 50.61 ROI: -2.19
Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19
OVER 1.5 -125 AVG OVER W%: 49.64 ROI: -4.04
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07
UNDER O 1.5 -105 AVG UNDER W%: 50.28 ROI: -2.87
Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18


Iowa Wild 3 SecondPeriod 1 Chicago Wolves
Iowa Wild SPREAD 0.5 -200 AVG SPREAD W%: 49.5 ROI: -4.14
Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14
150 -0.5 SPREAD Chicago Wolves
Iowa Wild MONEY -100
Chicago Wolves MONEY -130
OVER 1.5 -180
UNDER O 1.5 135 AVG UNDER W%: 49.69 ROI: -4.64
Right Angle Sports W%: 49.27 ROI: -5.53 Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75


Iowa Wild 1 ThirdPeriod 1 Chicago Wolves
Iowa Wild SPREAD 0.5 -185
140 -0.5 SPREAD Chicago Wolves
Iowa Wild MONEY -100
Chicago Wolves MONEY -130
OVER 1.5 -180 AVG OVER W%: 50.09 ROI: -3.18
Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08
UNDER O 1.5 135 AVG UNDER W%: 49.9 ROI: -3.52
Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5