Soccer Eredivisie Friday, January 14th 2022 @ 14:00 Finished
Willem II Tilburg 0 Game 2 Zwolle
Willem II Tilburg SPREAD 0.00 -100 AVG SPREAD W%: 47.63 ROI: 5.86
Anthony Dickson W%: 47.31 ROI: 5.53 Rob Vincily W%: 47.94 ROI: 6.18
-130 0.00 SPREAD Zwolle AVG SPREAD W%: 47.58 ROI: 4.33
Yan Fillmore W%: 46.16 ROI: 1.29 Jo Berger W%: 46.51 ROI: 2.11 Tony Carlo W%: 46.53 ROI: 3.44 Youngstown Connection W%: 48.1 ROI: 6.85 Sports Gambling Hotline W%: 48.29 ROI: 6.81 Spartan 381 W%: 47.3 ROI: 4.3 North Big Dogs W%: 47 ROI: 4.08 Matt Fargo W%: 47.79 ROI: 5.37 Kk Gg W%: 47.42 ROI: 5.28 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.83 Hitman W%: 47.33 ROI: 4.8 Easy Baseball Betting W%: 51.04 ROI: 2.85
Willem II Tilburg MONEY 154 AVG MONEY W%: 49.37 ROI: 4.2
Tony Stoffo W%: 46.4 ROI: 2.69 Seabass W%: 48.6 ROI: 7.77 Rob Vincily W%: 47.94 ROI: 6.18 Norm Hitzges W%: 47.87 ROI: 6.65 Treys Picks W%: 55.18 ROI: 5.08 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18
Zwolle MONEY 188 AVG MONEY W%: 47.16 ROI: 4.21
Yan Fillmore W%: 46.16 ROI: 1.29 Tony Carlo W%: 46.53 ROI: 3.44 Youngstown Connection W%: 48.1 ROI: 6.85 Root Trust W%: 47.86 ROI: 5.26
OVER 2.50 105 AVG OVER W%: 49.03 ROI: 3.73
Skipy Breaze W%: 46.26 ROI: 2.41 Anthony Dickson W%: 47.31 ROI: 5.53 Rob Vincily W%: 47.94 ROI: 6.18 Norm Hitzges W%: 47.87 ROI: 6.65 Indian Cowboy W%: 47.22 ROI: 4.89 Colin Cowherd W%: 48 ROI: -3.52 Marc (Handicapping Kings) W%: 52.45 ROI: 2.6 Treys Picks W%: 55.18 ROI: 5.08
UNDER O 2.50 -128 AVG UNDER W%: 47.36 ROI: 4.8
Yan Fillmore W%: 46.16 ROI: 1.29 Vegas Steamer W%: 47.22 ROI: 4.69 Sports Gambling Hotline W%: 48.29 ROI: 6.81 Smarty Analtyos W%: 47.41 ROI: 5.84 Kk Gg W%: 47.42 ROI: 5.28 Jonathan Stone W%: 47.66 ROI: 4.9
DRAWLINE 220 AVG DRAWLINE W%: 47.26 ROI: 4.83
NSA LEGEND W%: 47.42 ROI: 4.97 Alan Matthews W%: 47.11 ROI: 4.69


Willem II Tilburg 0 FirstHalf 1 Zwolle
Willem II Tilburg SPREAD 0.00 -110
-114 0.00 SPREAD Zwolle
Willem II Tilburg MONEY 227
Zwolle MONEY 247
OVER 1.00 112
UNDER O 1.00 -136
DRAWLINE 110 AVG DRAWLINE W%: 47.82 ROI: 7.15
LPW Sports Forecast W%: 47.82 ROI: 7.15