Soccer Bundesliga Friday, January 14th 2022 @ 14:30 Finished
Borussia Dortmund 5 Game 1 Freiburg
Borussia Dortmund SPREAD -0.50 -230 AVG SPREAD W%: 47.33 ROI: 5.02
Angi Benedetta W%: 45.86 ROI: 1.48 Youngstown Connection W%: 48.1 ROI: 6.85 Rob Vincily W%: 47.94 ROI: 6.18 Playbook W%: 47.55 ROI: 5.72 Indian Cowboy W%: 47.22 ROI: 4.89
195 0.50 SPREAD Freiburg AVG SPREAD W%: 48.42 ROI: 4.97
Consensus Groupo W%: 48.1 ROI: 6.89 Matt Fargo W%: 47.79 ROI: 5.37 Jonathan Stone W%: 47.66 ROI: 4.9 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.83 Easy Baseball Betting W%: 51.04 ROI: 2.85
Borussia Dortmund MONEY -221 AVG MONEY W%: 46.77 ROI: 3.5
Angi Benedetta W%: 45.86 ROI: 1.48 Indian Cowboy W%: 47.22 ROI: 4.89 Double Dragon King W%: 47.23 ROI: 4.13
Freiburg MONEY 531 AVG MONEY W%: 48.34 ROI: 2.4
Anthony Dickson W%: 47.31 ROI: 5.53 Jonathan Stone W%: 47.66 ROI: 4.9 Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24
OVER 3.50 -102 AVG OVER W%: 47.94 ROI: 6.18
Rob Vincily W%: 47.94 ROI: 6.18
UNDER O 3.50 -119 AVG UNDER W%: 48.13 ROI: 3.77
Yan Fillmore W%: 46.16 ROI: 1.29 Anthony Dickson W%: 47.31 ROI: 5.53 Tony Stoffo W%: 46.4 ROI: 2.69 Root Trust W%: 47.86 ROI: 5.26 Matt Fargo W%: 47.79 ROI: 5.37 LPW Sports Forecast W%: 47.82 ROI: 7.15 Jonathan Stone W%: 47.66 ROI: 4.9 Gold Sheet LTS W%: 47.59 ROI: 4.93 Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24 ALAN HARRIS W%: 52.63 ROI: 3.83
DRAWLINE 407 AVG DRAWLINE W%: 47.01 ROI: 4.18
Jo Berger W%: 46.51 ROI: 2.11 Lenny Stevens W%: 47.01 ROI: 4.61 Dennis Bally W%: 47.46 ROI: 5.15 Dave Malinsky W%: 47.07 ROI: 4.84


Borussia Dortmund 3 FirstHalf 0 Freiburg
Borussia Dortmund SPREAD -0.50 -109 AVG SPREAD W%: 47.33 ROI: 4.88
Gold Sheet LTS W%: 47.59 ROI: 4.93 Dave Malinsky W%: 47.07 ROI: 4.84
-113 0.50 SPREAD Freiburg
Borussia Dortmund MONEY -109
Freiburg MONEY 459
OVER 1.50 103 AVG OVER W%: 47.07 ROI: 4.84
Dave Malinsky W%: 47.07 ROI: 4.84
UNDER O 1.50 -124
DRAWLINE 187