National Hockey League
Saturday, March 18th 2023 19:12
Finished
5 Game 3
Tampa Bay Lightning SPREAD -1.5 -122 AVG SPREAD W%: 67 ROI: 28.53
Preferred Picks W%: 75.58 ROI: 44.92 Pointwise Phones W%: 65.77 ROI: 26.95 Pointwise W%: 65.85 ROI: 26.7 Pick city W%: 66.2 ROI: 26.84 Lenny Stevens W%: 65.54 ROI: 26.02 Joyce Sterling W%: 65.99 ROI: 26.28 Campone W%: 66.35 ROI: 27.54 Cajun Sports W%: 66.6 ROI: 27.1 Alan Matthews W%: 66.07 ROI: 25.73 A.D. (Trademarked Name) W%: 66.3 ROI: 27.43 2 Minute Warning W%: 66.74 ROI: 28.28
Montreal Canadiens SPREAD 1.5
Tampa Bay Lightning MONEY -334
AVG MONEY W%: 66.1 ROI: 27.26
Pointwise W%: 65.85 ROI: 26.7 C.J. (Trademarked Name) W%: 66.06 ROI: 27.32 Brian Edwards W%: 66.27 ROI: 27.73 alatex W%: 66.24 ROI: 27.28
Montreal Canadiens MONEY 270
AVG MONEY W%: 66 ROI: 26.54
PPP W%: 65.97 ROI: 26.96 Power Plays W%: 66.11 ROI: 26.92 Power Play Wins W%: 65.71 ROI: 25.6 Port Port Sports W%: 65.39 ROI: 25.77 Pick 'N' Roll W%: 66.59 ROI: 27.31 Line Beaters W%: 65.88 ROI: 26.32 Jonathan Stone W%: 65.68 ROI: 25.62 Bryan Rosica W%: 66.17 ROI: 26.82 Ats W%: 66.35 ROI: 27.15 Andrew Lange W%: 66.15 ROI: 26.89
OVER 6.5 -132
AVG OVER W%: 64.89 ROI: 23.98
Prime Time Sports Advisors W%: 75.67 ROI: 45.05 Preferred Picks W%: 75.58 ROI: 44.92 Pick city W%: 66.2 ROI: 26.84 Cajun Sports W%: 66.6 ROI: 27.1 Bryan Power W%: 65.74 ROI: 27.03 Brian Edwards W%: 66.27 ROI: 27.73 Advantage Sports W%: 65.99 ROI: 26.84 A.D. (Trademarked Name) W%: 66.3 ROI: 27.43 2 Minute Warning W%: 66.74 ROI: 28.28 Final Score W%: 51.61 ROI: -4.78 NY Sports Exchange W%: 47.06 ROI: -12.67
UNDER O 6.5 115
AVG UNDER W%: 62.64 ROI: 22.52
Prediction Machine W%: 68.54 ROI: 30.62 PPP W%: 65.97 ROI: 26.96 Johnny Guild W%: 66.04 ROI: 26.93 Bryan Rosica W%: 66.17 ROI: 26.82 Alex Smart W%: 66.53 ROI: 27.73 Alan Boston W%: 66.44 ROI: 27.54 Accuscore W%: 64.19 ROI: 22.6 Champion Sports W%: 46.98 ROI: 4.18 Hilton Contest W%: 52.86 ROI: 9.27

1 FirstPeriod 1
Tampa Bay Lightning SPREAD -0.5 -100
Montreal Canadiens SPREAD 0.5
Tampa Bay Lightning MONEY -230
Montreal Canadiens MONEY 190
OVER 1.5 -170
UNDER O 1.5 137

1 SecondPeriod 2
Tampa Bay Lightning SPREAD -0.5 -112
Montreal Canadiens SPREAD 0.5
Tampa Bay Lightning MONEY -250
Montreal Canadiens MONEY 198
OVER 1.5 -234
UNDER O 1.5 182

3 ThirdPeriod 0
Tampa Bay Lightning SPREAD -0.5 -122
Montreal Canadiens SPREAD 0.5
Tampa Bay Lightning MONEY -257
Montreal Canadiens MONEY 205
OVER 1.5 -237
UNDER O 1.5 185