NCAA College Basketball
Tuesday, February 7th 2023 22:00
Finished
70 Game 62
Fresno State SPREAD -3.0 -115 AVG SPREAD W%: 66.2 ROI: 27.03
Pointwise Phones W%: 65.77 ROI: 26.95 C.O. (Trademarked Name) W%: 65.79 ROI: 26.37 Bryan Leonard W%: 66.41 ROI: 27.01 Britney Deluca W%: 65.91 ROI: 26.6 Brett Atkins W%: 66.16 ROI: 26.83 Ats insiders club W%: 66.55 ROI: 27.63 Allen Eastman W%: 66.65 ROI: 27.45 allan desrosiers W%: 65.99 ROI: 26.39 Alan Boston W%: 66.77 ROI: 28.12 60 Percent Guaranteed W%: 65.95 ROI: 26.98
San Jose State SPREAD 3.0
Fresno State MONEY -167
AVG MONEY W%: 66.14 ROI: 27.03
Linecrusher W%: 66.72 ROI: 28.38 Jonathan Stone W%: 65.68 ROI: 25.62 Johnny Goodtimes W%: 65.73 ROI: 26.58 Brett Atkins W%: 66.16 ROI: 26.83 ATS Lock Club W%: 66.38 ROI: 27.61 60 Percent Guaranteed W%: 65.95 ROI: 26.98 401K Sports W%: 66.37 ROI: 27.22
San Jose State MONEY 148
AVG MONEY W%: 63.51 ROI: 22.53
Lenny Stevens W%: 65.54 ROI: 26.02 Bryan Power W%: 65.74 ROI: 27.03 Ats W%: 66.35 ROI: 27.15 Teddy Covers W%: 56.41 ROI: 9.9
OVER 125.5 -110
AVG OVER W%: 67.82 ROI: 30.18
Primetime Sports Picks W%: 75.33 ROI: 44.33 Pointwise W%: 65.85 ROI: 26.7 Linecrusher W%: 66.72 ROI: 28.38 Line Changers W%: 67.06 ROI: 28.54 allan desrosiers W%: 65.99 ROI: 26.39 9x Sports W%: 65.95 ROI: 26.75
UNDER O 125.5 -110
AVG UNDER W%: 65.13 ROI: 25.7
Pointwise Phone Service W%: 65.75 ROI: 25.66 Johnny Detroit W%: 65.96 ROI: 26.4 California Sports W%: 65.72 ROI: 26.67 Cajun Sports W%: 66.6 ROI: 27.1 ATS Winners W%: 66.66 ROI: 28.44 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 66.01 ROI: 26.39 5 Lines W%: 65.96 ROI: 26.45 2 Minute Warning W%: 66.74 ROI: 28.28 River City Sharps W%: 64.86 ROI: 28.89 Pointwise Phone Service W%: 65.75 ROI: 25.66 Tony Wright W%: 56.45 ROI: 12.77

29 FirstHalf 27
Fresno State SPREAD -2.0 -105
San Jose State SPREAD 2.0
Fresno State MONEY -140
San Jose State MONEY 120
OVER 58.5 -110
UNDER O 58.5 -110