NCAA College Basketball Friday, January 14th 2022 @ 18:00 Finished
Ball State 68 Game 74 Buffalo
Ball State SPREAD 7.0 -108 AVG SPREAD W%: 49.99 ROI: -3.4
Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 Wicked Good Wagers W%: 49.99 ROI: -2.79 Pointspread Maven W%: 49.51 ROI: -4.27 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 Alatex Themoneyline W%: 49.68 ROI: -4.43 Fairway Jay W%: 51.34 ROI: 0.06
-109 -7.0 SPREAD Buffalo AVG SPREAD W%: 49.98 ROI: -3.52
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Vegas Runner W%: 49.86 ROI: -3.85 The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01 Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48 Red Suit W%: 49.44 ROI: -4.29 Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47 Tony Taylor W%: 49.32 ROI: -5.25 Ferringo W%: 50.77 ROI: -0.74
Ball State MONEY 254 AVG MONEY W%: 50.24 ROI: -1.31
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7 Pointspread Maven W%: 49.51 ROI: -4.27 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03 ASI W%: 49.46 ROI: -4.43 Superdog Sports W%: 53.41 ROI: 5.87 Sports Gambling Hotline W%: 48.29 ROI: 6.81
Buffalo MONEY -312 AVG MONEY W%: 49.97 ROI: -3.36
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -2.47 Red Suit W%: 49.44 ROI: -4.29 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14
OVER 162.0 -110 AVG OVER W%: 50.81 ROI: 0.46
Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94 Wicked Good Wagers W%: 49.99 ROI: -2.79 The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7 NY Sports Exchange W%: 50.62 ROI: -1.99 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17 Michigan Sports Network W%: 50.25 ROI: -2.98 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 Ultimate Sports W%: 49.8 ROI: 3.15 Superdog Sports W%: 53.41 ROI: 5.87 Brett Atkins W%: 53.95 ROI: 8.95 Sports Gambling Hotline W%: 48.29 ROI: 6.81
UNDER O 162.0 -109 AVG UNDER W%: 50 ROI: -3.67
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -2.47 Vegas Runner W%: 49.86 ROI: -3.85 The Prez W%: 49.99 ROI: -3.44 The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07 Christy Tanner W%: 49.48 ROI: -4.72 Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47


Ball State 30 FirstHalf 34 Buffalo
Ball State SPREAD 4.0 -110 AVG SPREAD W%: 48.96 ROI: -5.36
Majorcovers W%: 48.96 ROI: -5.36
-109 -4.0 SPREAD Buffalo AVG SPREAD W%: 50.1 ROI: -2.98
Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61
Ball State MONEY 185
Buffalo MONEY -225
OVER 77.0 -111 AVG OVER W%: 49.65 ROI: -4.13
Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87 Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39
UNDER O 77.0 -108 AVG UNDER W%: 50.1 ROI: -2.98
Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61