NCAA College Basketball
Friday, January 14th 2022 18:00
Finished
68 Game 74
Ball State SPREAD 7.0 -108 AVG SPREAD W%: 76.05 ROI: 46.22
Preferred Picks W%: 90.37 ROI: 73.78 PPP W%: 74.42 ROI: 43.73 Cappers Access W%: 73.94 ROI: 40.47 C-Star Sports W%: 75.1 ROI: 44.04 Brian Edwards W%: 74.7 ROI: 44.2 Andre Gomes W%: 74.34 ROI: 42.94 allan desrosiers W%: 74.46 ROI: 43.12 Advantage Sports W%: 74.41 ROI: 43.71 Ace-Ace W%: 74.78 ROI: 43.31 9x Sports W%: 74.92 ROI: 44.15 2 Minute Warning W%: 75.13 ROI: 44.99
Buffalo SPREAD -7.0
Ball State MONEY 254
Buffalo MONEY -312
AVG MONEY W%: 74.78 ROI: 43.95
Pointwise W%: 74.7 ROI: 44.49 Johnny Detroit W%: 73.91 ROI: 42.41 Cap The Trap W%: 75.71 ROI: 45.15 Campone W%: 74.81 ROI: 43.74
OVER 162.0 -110
UNDER O 162.0 -109
AVG UNDER W%: 76.48 ROI: 47.36
Prime Time Sports Advisors W%: 90.05 ROI: 73.48 Port Port Sports W%: 74.21 ROI: 43.15 Pick 'N' Roll W%: 75.34 ROI: 44.7 PHD Picks W%: 74.76 ROI: 43.52 C.D. (Trademarked Name) W%: 75.35 ROI: 44.48 Bryan Power W%: 74.01 ROI: 44.04 Brett Atkins W%: 74.54 ROI: 43.26 A.R. (Trademarked Name) W%: 73.57 ROI: 42.22

30 FirstHalf 34
Ball State SPREAD 4.0 -110
Buffalo SPREAD -4.0
Ball State MONEY 185
Buffalo MONEY -225
AVG MONEY W%: 74.83 ROI: 43.91
ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 74.95 ROI: 44.05 9x Sports W%: 74.92 ROI: 44.15 5 Lines W%: 74.53 ROI: 42.96 3G Sports W%: 74.92 ROI: 44.5
OVER 77.0 -111
UNDER O 77.0 -108
AVG UNDER W%: 74.77 ROI: 43.8
Philly Godfather W%: 74.59 ROI: 43.4 Allen Eastman W%: 74.97 ROI: 43.88 Alex Smart W%: 74.97 ROI: 44.28 5 Lines W%: 74.53 ROI: 42.96 3G Sports W%: 74.92 ROI: 44.5 34paytonplace W%: 74.65 ROI: 43.75