Korea Baseball Organization
Friday, September 23rd 2022 08:30
Finished
1 Game 0
LG Twins SPREAD -1.5 135 AVG SPREAD W%: 48.78 ROI: 7.94
PlatinumPlaysWin W%: 48.85 ROI: 7.43 Pitbull W%: 48.51 ROI: 6.79 Las Vegas Hilton Contest W%: 49.06 ROI: 7.31 Bill Marzano W%: 49.56 ROI: 11.87 Arlon Sports W%: 47.9 ROI: 6.28
Lotte Giants SPREAD 1.5
LG Twins MONEY -142
AVG MONEY W%: 46.7 ROI: 3.2
Lee Sterling W%: 48.52 ROI: 6.38 Kelso Sturgeon W%: 48.01 ROI: 4.12 chalk city W%: 47.04 ROI: 4.09 Billy Coleman W%: 47.8 ROI: 7.15 StevieY W%: 42.11 ROI: -5.74
Lotte Giants MONEY 112
AVG MONEY W%: 49.67 ROI: 3.49
PittViper W%: 48.1 ROI: 7.4 JR ODonnell W%: 48.81 ROI: 5.55 Bobby Wise W%: 49.15 ROI: 6.79 Lucky Day Sports W%: 52.63 ROI: -5.79
OVER 9.0 100
AVG OVER W%: 44.43 ROI: -3.42
PlatinumPlaysWin W%: 48.85 ROI: 7.43 Lem Banker W%: 46.72 ROI: 1.68 Lee Sterling W%: 48.52 ROI: 6.38 Las Vegas Hilton Contest W%: 49.06 ROI: 7.31 chalk city W%: 47.04 ROI: 4.09 Bill Marzano W%: 49.56 ROI: 11.87 Bettors World W%: 49.34 ROI: 7.89 Betting Resource W%: 48.91 ROI: 8.75 ASI W%: 46.64 ROI: 2.68 ARTHUR Ralph W%: 49.59 ROI: 10.04 Win Or Lose Sports Betting W%: 17.65 ROI: -64.82 Marc Lawrence W%: 31.25 ROI: -44.31
UNDER O 9.0 -130
AVG UNDER W%: 49.48 ROI: 3.35
K.G. (Trademarked Name) W%: 48.15 ROI: 6.65 Bobby Wise W%: 49.15 ROI: 6.79 Bill Hilton W%: 48 ROI: 5.74 Lucky Day Sports W%: 52.63 ROI: -5.79