Soccer Copa America Thursday, June 17th 2021 @ 20:00 Finished
Peru 0 Game 4 Brazil
Peru SPREAD 1.50 115 AVG SPREAD W%: 47.71 ROI: 3.9
Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01 North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09 Kk Gg W%: 47.89 ROI: 6.31 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38 Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 Steve Kendall W%: 49.47 ROI: -1.25 The Gold Sheet W%: 50 ROI: 3.81
-146 -1.50 SPREAD Brazil AVG SPREAD W%: 47.9 ROI: 3.19
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 Gary Olshan W%: 47.54 ROI: 5.99 Tony Carlo W%: 46.46 ROI: 2.79 Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93 Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 M & M handicapping W%: 49.28 ROI: -4.78 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
Peru MONEY 1191 AVG MONEY W%: 47.75 ROI: 1.24
Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2 Boston Blackie W%: 48.35 ROI: -6.62 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14
Brazil MONEY -484 AVG MONEY W%: 48.09 ROI: 4.25
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4 Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93 Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65 Allen Eastman W%: 52.71 ROI: 0.84
OVER 2.50 -134 AVG OVER W%: 47.63 ROI: 3.78
Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2 Boston Blackie W%: 48.35 ROI: -6.62 Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46 Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39
UNDER O 2.50 101 AVG UNDER W%: 48.2 ROI: 5.57
Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.42 Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4 Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65 Allen Eastman W%: 52.71 ROI: 0.84
DRAWLINE 586 AVG DRAWLINE W%: 47.01 ROI: 3.86
Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39 MVPLocks W%: 47.13 ROI: 4.13 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3


Peru 0 FirstHalf 1 Brazil
Peru SPREAD 0.50 118
-157 -0.50 SPREAD Brazil AVG SPREAD W%: 47.24 ROI: 4.69
The Champ Picks W%: 47.24 ROI: 4.69
Peru MONEY 966
Brazil MONEY -158
OVER 1.50 155 AVG OVER W%: 46.12 ROI: 1.79
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79
UNDER O 1.50 -210
DRAWLINE 178 AVG DRAWLINE W%: 47.51 ROI: 5.93
Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93


Peru 0 SecondHalf 3 Brazil
Peru SPREAD 1.00 -125 AVG SPREAD W%: 47.7 ROI: 4.98
NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2
105 -1.00 SPREAD Brazil AVG SPREAD W%: 47.31 ROI: 4.28
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36
Peru MONEY 900 AVG MONEY W%: 47.65 ROI: 5.3
John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05
Brazil MONEY -225 AVG MONEY W%: 46.6 ROI: 2.19
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19
OVER 1.50 -105 AVG OVER W%: 46.7 ROI: 3.09
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09
UNDER O 1.50 -115 AVG UNDER W%: 47.8 ROI: 5.79
Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3
DRAWLINE 235 AVG DRAWLINE W%: 47.28 ROI: 5.22
Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3


Peru last 5 games
Nov 13
Nov 17
Jun 03
Jun 08
Jun 17

Brazil last 5 games
Head to Head Last 5 games