Soccer Copa Libertadores Wednesday, April 7th 2021 @ 20:30 Finished
Atletico Nacional 0 Game 1 Libertad
Atletico Nacional SPREAD 0.50 -155 AVG SPREAD W%: 47.61 ROI: 5.44
Sports Gambling Hotline W%: 48.2 ROI: 6.14 Ss Nn W%: 47.24 ROI: 4.38 North Big Dogs W%: 46.95 ROI: 4.56 Matt Fargo W%: 47.37 ROI: 4.66 Kk Gg W%: 48.27 ROI: 7.47
135 -0.50 SPREAD Libertad AVG SPREAD W%: 47.71 ROI: 2.8
Yan Fillmore W%: 46.06 ROI: 1.31 Brenda Katsaros W%: 46.61 ROI: 3.2 Norm Hitzges W%: 47.6 ROI: 5.94 ATS Financial W%: 50.56 ROI: 0.74
Atletico Nacional MONEY 220 AVG MONEY W%: 46.75 ROI: 3.34
Tony Stoffo W%: 46.35 ROI: 2.72 Spartan 381 W%: 47.16 ROI: 3.95
Libertad MONEY 130 AVG MONEY W%: 53.01 ROI: 4.76
PATRICK DAME W%: 53.01 ROI: 4.76
OVER 2.00 -120 AVG OVER W%: 48.05 ROI: 6.77
Vegas Coverage W%: 48.11 ROI: 7.63 Seabass W%: 48.67 ROI: 8.03 Matt Fargo W%: 47.37 ROI: 4.66
UNDER O 2.00 -101 AVG UNDER W%: 48.34 ROI: 5.1
Rizzo DiceUp W%: 48.17 ROI: 7.07 John Harrison W%: 47.39 ROI: 4.03 Dave Malinsky W%: 46.93 ROI: 5.13 Aa Rr W%: 47.01 ROI: 5.4 Razor Sharp W%: 52.21 ROI: 3.88
DRAWLINE 202 AVG DRAWLINE W%: 47 ROI: 4.51
Consensus Groupo W%: 48.05 ROI: 7.51 Mean Green Profit Machine W%: 46.82 ROI: 3.24 Inside Corner W%: 46.38 ROI: 3.16 Alan Matthews W%: 46.75 ROI: 4.13


Atletico Nacional 0 FirstHalf 0 Libertad
Atletico Nacional SPREAD 0.00 115 AVG SPREAD W%: 47.69 ROI: 5.86
Root Trust W%: 48.17 ROI: 5.55 LPW Sports Forecast W%: 47.22 ROI: 6.16
-135 0.00 SPREAD Libertad
Atletico Nacional MONEY 265
Libertad MONEY 215
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE -111 AVG DRAWLINE W%: 47.71 ROI: 6.09
Consensus Groupo W%: 48.05 ROI: 7.51 Matt Fargo W%: 47.37 ROI: 4.66